Nieuwe spooronderdoorgang N631 in Rijen

25 augustus 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Video

Een belangrijke mijlpaal is bereikt in de bouw van de nieuwe spooronderdoorgang van de N631 in Rijen. Afgelopen week werd namelijk een bijzonder grote tunnel geplaatst. De 45 meter lange betonnen bak van bijna 5 miljoen kilo is in 26 uur millimeter voor millimeter op zijn plek geschoven. Zo kan straks het verkeer op de N631 zonder voor voorbijkomende treinen te hoeven wachten onder het spoor door rijden.

Downloads

Het inschuiven van de tunnel is een bijzondere techniek die nog maar weinig in Nederland is toegepast. In opdracht van de provincie voerden ProRail en Heijmans Infra Civiele Specialismen de werkzaamheden uit. De tunnel is op zijn plek geschoven met hydraulische vijzels. 
Tijdens de werkzaamheden waren er meerdere spannende momenten. Zo moest voorafgaand aan de buitendienststelling van het spoor de grondwaterstand verlaagd worden. Dat lukte en maandag 14 augustus werd gestart met het schuiven van de onderdoorgang naar de definitieve positie.

Veiliger verkeer

De nieuwe onderdoorgang zal niet alleen de verkeersstroom versoepelen, maar vergroot ook de veiligheid van weggebruikers. Naar verwachting kan het verkeer vanaf de zomer van 2024 door de nieuwe tunnel rijden. In de onderdoorgang is ook ruimte voor de snelfietsroute Breda-Tilburg opgenomen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.