Nieuwe Staten aan de slag voor Brabant

30 maart 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Video

Woensdag 29 maart hebben 54 van de 55 Statenleden de eed of gelofte afgelegd, in een volle Statenzaal te midden van familie, vrienden en pers. Een videoimpressie van de installatie én een aantal nieuw verkozen Statenleden aan het woord.

Downloads

De 55 Statenleden zijn vertegenwoordigd in 15 politieke partijen. 38 Statenleden beginnen aan hun eerste periode als Statenlid. Inmiddels is verkenner Sacha Ausems in gesprek met alle partijen om te kijken wie er samen zouden kunnen gaan werken.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.