De Omgevingswet komt eraan

13 december 2023OmgevingsbeleidBevat visueel element: Foto

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor u vanaf 1 januari 2024?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Het gaat om wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Deze nieuwe wet voegt bestaande wetten samen en vereenvoudigt de regels. Hierdoor kunt u op één plek kennisnemen van de regels en voorschriften van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking en geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Wat betekent de Omgevingswet?

Iedereen die iets wil veranderen in zijn leefomgeving krijgt per 1 januari 2024 te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld bij de (ver)bouwing van een huis, het organiseren van een evenement of als een ondernemer zijn bedrijf wilt uitbreiden. U moet dan een vergunning aanvragen of een melding doen bij uw gemeente. De gemeente zorgt voor de afstemming met andere overheden.
De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de leefomgeving. De wet zorgt voor minder regels, ruimte voor lokaal maatwerk en kortere procedures.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Met de komst van de wet veranderen niet alleen regels maar ook procedures waarmee u te maken krijgt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe, digitale loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van alle gemeenten worden vanaf 1 januari 2024 omgevormd tot een zogenaamd omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat naast informatie over de bestemming van een plek, ook regels voor geluid, bodem, water en soms ook voor zaken als energiemaatregelen of duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer de vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat de aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie op één plek bekijken en direct gebruiken. In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project en welke voorwaarden daarvoor gelden. Daarnaast kunt u:

  • een aanvraag voor een vergunning starten of een melding indienen.
  • op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • in een overzicht zien welke aanvragen en meldingen u heeft gedaan.

Werkafspraken overheden

De provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten hebben werkafspraken gemaakt zodat vergunningverlening en het maken van plannen voor initiatieven zo soepel mogelijk verlopen. Deze werkafspraken, procedures en informatie heeft de provincie overzichtelijk verzameld op een speciale website: brabant.nl/werkafsprakenomgevingsinstrumenten. Via de tabbladen Gemeenten, Waterschappen of Initiatiefnemers komt u bij de juiste informatie hoe u een formele procedure kunt opstarten.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de pagina Omgevingswet op deze website.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.