Onderhoud provinciale wegen tot aan 2028 door EschDoorn

7 maart 2024Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Tot aan 2028 blijft EschDoorn blijft verantwoordelijk voor het onderhoud aan de provinciale wegen in Brabant. Het nieuwe contract loopt van 1 april 2024 tot aan 2028, met kans op verlenging tot 2032.

EschDoorn blijft voorlopig verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de wegen en het afhandelen van incidenten en calamiteiten. Daarbij horen ook werkzaamheden langs de weg aan bijvoorbeeld water, groen en faunavoorzieningen. Net zoals bebording, wegmarkering en het meubilair langs de weg.

Alles bij elkaar gaat het om indrukwekkende aantallen. EschDoorn is verantwoordelijk voor in totaal 550 kilometer provinciale weg, ruim 55.000 bomen, meer dan 30.000 verkeersborden en meer dan 3 miljoen meter aan markering. Het gaat om een opdracht van € 30 miljoen voor 4 jaar.

Meer aandacht voor biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.)

Het nieuwe onderhoudscontract is in 2023 op de markt gezet in de vorm van een Europese aanbesteding, volgens de zogeheten Best Value-aanpak. EschDoorn behaalde daarbij de hoogste score. In de nieuwe afspraken is meer aandacht voor bijvoorbeeld biodiversiteit en datagedreven werken. Ook worden de gevolgen van klimaatverandering adequaat aangepakt. Zo zorgt EschDoorn ervoor dat de provinciale wegen ook in periodes van veel regenval veilig begaanbaar blijven.
“Goed onderhoud van onze wegen is essentieel voor de veiligheid en goede doorstroming”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit). “De afgelopen jaren was EschDoorn daarin een betrouwbare partner. We zijn dan ook blij dat er nieuwe afspraken op papier staan waarmee we weer jaren vooruit kunnen, met extra aandacht voor de uitdagingen van deze tijd.”
Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis is de hernieuwde samenwerking met de aannemerscombinatie eerder deze week symbolisch bekrachtigd.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.