Ondersteuning voor melkveehouders in en om N2000-gebied die willen extensiveren

7 februari 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Tijdens de goed bezochte informatiebijeenkomst op 29 januari presenteerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de regeling voor extensivering in overgangsgebieden Natura 2000. Daarnaast werden de mogelijkheden gedeeld die de provincie Noord-Brabant biedt aan ondernemers in de randzone om te extensiveren. Voor veel aanwezige melkveehouders en adviseurs bracht deze nieuwe informatie zicht op mogelijke kansen voor hun bedrijf of klant(en).

Later werden dan ook contacten gelegd om zich verder te kunnen oriënteren. Melkveehouders en adviseurs die niet aanwezig waren, kunnen alles nalezen in de presentatie (pdf, 1.5 MB). Bij interesse of vragen kunnen zij contact opnemen met het ministerie of de provincie.

Landelijke regeling voor extensiveren

De landelijke regeling voor extensivering in en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied is open voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee partijen en minimaal 200 hectare. Alle informatie, bijbehorende documenten en voorwaarden staan op Categorie 3: Extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (rvo.nl)
Op 6 maart 2024 is er een uitgebreid webinar over de regeling. Houd hiervoor de website in de gaten.
Brabantse melkveehouders die gebruik willen maken van deze regeling maar nog op zoek zijn naar een samenwerkingsverband kunnen dit doorgeven aan de provincie. Ook biedt de provincie, indien gewenst, (financiële) hulp bij het opstellen van een aanvraag. Neem in beide gevallen contact op via aalmasie@brabant.nl

Provinciale ondersteuning bij extensiveren

De provincie Noord-Brabant biedt zelf ook diverse subsidies en ondersteuningsmogelijkheden aan melkveehouders die willen extensiveren. Voor kennis, inspiratie en om de eerste stap(pen) te zetten:

Daarnaast kunnen melkveehouders gebruik maken van erfpachtconstructies, zoals:

Valt u onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting? Dan kunt u kosteloos ondersteuning krijgen van een zaakbegeleider. Kijk hiervoor op de pagina Zaakbegeleiding aanvragen.

Meer informatie

  • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via aalmasie@brabant.nl
  • LNV voorziet groepen boeren, adviseurs of overheden graag van meer informatie over de landelijke regeling. Neem hiervoor contact op via m.degroot@minlnv.nl.nl

Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.