Openstelling subsidie voor circulaire doorbraakprojecten

30 november 2023EconomieBevat visueel element: Foto

Het 2e tijdvak van de subsidie waarin de provincie bedrijven stimuleert en faciliteert toe te werken naar een duurzame, innovatieve en circulaire industrie, is open. Het aanvragen van een subsidie is mogelijk tot en met 10 april 2024.

Download de infographic in origineel formaat (pdf, 175 kB)

De subsidie kan worden aangevraagd voor een doorbraakproject met een ingrijpende impact op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. De focus ligt hierbij op de thema’s bouw, maakindustrie en biomassa & voedsel. Samenwerkingsverbanden met minimaal 1 MKB-onderneming kunnen een aanvraag indienen.

Doorbraakprojecten

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030 50% minder primaire grondstof te gebruiken. Daarom moedigen zij vaandeldragers aan om te onderzoeken wat mogelijk is op circulair gebied. Doorbraakprojecten zijn belangrijke activiteiten voor de provincie om te werken aan de versnelling van de circulaire transitie.
Onder doorbraakprojecten wordt het volgende verstaan: Innovatieve circulaire projecten die de circulaire toekomst concreet en tastbaar maken. Een belangrijk kenmerk van deze doorbraakprojecten is dat ze verder gaan dan een individuele product- of procesinnovatie. Het gaat vaak om projecten waar nieuwe, ingrijpende innovaties worden vormgegeven die met name gaan over samenwerking in ketens of netwerken, nieuwe verdienmodellen en financiering of andere organisatievormen.

Aanvragen subsidie

Ga naar Subsidie Circulaire Economie en vul het digitale aanvraagformulier in, upload de verplichte bijlagen en onderteken met eHerkenning.

Informatiebijeenkomst

Woensdag 17 januari 2024 organiseert de provincie van 15.00 tot 17.00 uur een fysieke informatiebijeenkomst in het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch (Brabantlaan 1). De bijeenkomst vindt plaats in Culturele Kavel 1 op de begane grond. Tijdens de bijeenkomst kunnen ondernemers uitleg krijgen over hoe een succesvolle subsidieaanvraag tot stand komt. Ook is er de mogelijkheid om persoonlijk advies in te winnen over specifieke doorbraakprojecten.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via het e-formulier.

Vragen?

Neem contact op met de provincie via 073 680 82 82 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) of mail naar subsidie@brabant.nl.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.