Oud-commissaris Dries van Agt overleden: vlag halfstok

9 februari 2024BestuurBevat visueel element: Foto

Oud-commissaris Dries van Agt is overleden. Hij is 93 jaar geworden. Van Agt was minister-president van 1977 tot 1982. Van 1982 tot 1983 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In 1983 werd hij benoemd tot commissaris van de Koningin van Noord-Brabant. Hij zat zijn termijn niet uit. In 1987 trad hij af om een diplomatieke functie bij de Europese Gemeenschap te aanvaarden.

Commissaris van de Koning Ina Adema: "Vandaag ontving ik het bericht van het overlijden van Dries en Eugenie van Agt, in liefde verbonden." Van Agt stierf samen en hand in hand met zijn vrouw Eugenie op een zelfgekozen moment.

"Dries werd, na een lange loopbaan in de landelijke politiek, in 1983 commissaris van de Koningin in Brabant. In zijn periode heeft hij de provincie wakker geschud en de stoot gegeven tot een krachtig beleid op economisch gebied. Het aantrekken van nieuwe investeringen en ondernemingen was daarbij een speerpunt. Het was een startpunt voor de ontwikkeling van het moderne Brabant. Dries was een markante commissaris. Hij nam in 1987 afscheid van het ambt, zocht een nieuwe uitdaging. Zijn betrokkenheid bij Brabant was blijvend, dat heb ik mogen ervaren. Het overlijden van Dries en 'zijn meisje' Eugenie stemt verdrietig."

Ten teken van rouw hangt de vlag van het Brabantse provinciehuis halfstok.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.