Oud-commissaris van de Koningin Frank Houben overleden

9 november 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Oud-commissaris van de Koningin Frank Houben is overleden. Hij was van 1987 tot 2003 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant.

De oud-commissaris maakte indruk door zijn vermogen met mensen in contact te komen, het gesprek aan te gaan, ook als het moeilijk was. Zijn diplomatieke optreden overbrugde tegenstellingen en dat bracht de provincie én Brabant verder. Hij had oog voor de mensen die bij de provincie werken.

Frank Houben heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van Brabant in een sociaal, economisch en ecologisch evenwicht. Hij nam het initiatief om te komen tot een lange termijnvisie met het project ‘Brabant 2050’. Cultuur, erfgoed en natuur hadden zijn belangstelling. Ook legde hij de basis voor de samenwerking tussen de provincie en de gemeenten in BrabantStad. In zijn tijd als commissaris van de Koningin en ook in de periode daarna was hij maatschappelijk betrokken en actief in tal van functies. Het belang van de samenleving en Brabant stond daarbij voorop.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.