Overzicht besluiten Provinciale Staten 23 juni 2023

26 juni 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Provinciale Staten hebben in een extra vergadering op 23 juni 2023 vergaderd over de ontstane situatie na afbreken onderhandelingen bestuursakkoord.

Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.

Tijdens de vergadering is motie M44-2023 Aan de slag voor Brabant, ingediend door VVD, GroenLinks en PvdA aangenomen. De fracties van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van BBB, PVV, CDA en JA21 stemden tegen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.