PaludiPlants wint Agrifoodpluim met waterplanten

1 september 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

PaludiPlants is gespecialiseerd in de teelt en levering van (eetbare) waterplanten zoals lisdodden. De planten werken waterzuiverend, dienen als waterbuffer én zijn te gebruiken als alternatief voor traditionele bouwmaterialen. De provincie Noord-Brabant beloont de innovatieve jonge ondernemer Janke van Dijk daarom met een Agrifoodpluim.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: “PaludiPlants laat op zeer innovatieve wijze de mogelijkheden van natte teelten en het verwaarden van reststoffen zien. Praktisch alle delen van de soorten moerasplanten die PaludiPlants aanbiedt kunnen worden gebruikt voor food, feed en bouwtoepassingen. PaludiPlants laat uitstekend zien dat er nieuwe mogelijkheden zijn in de doorontwikkeling van een agrarisch bedrijf, ondanks veranderende natuurlijke conditie zoals een hoger waterpeil. Kennis, creativiteit, een flinke dosis drive en samenwerking met onder andere de waterschappen en innovatiehuis de Peel vormen de basis voor Janke’s innovatieve startup. Met veel genoegen reik ik dan ook deze pluim uit aan PaludiPlants.”

Voor de natuur

PaludiPlants draagt bij aan de agrarische sector om met én voor de natuur te werken door specialisatie in natte teelten. Deze kunnen worden ingezet om water vast te houden en te filteren en tevens gebruikt kunnen worden als alternatief bouwmateriaal. Janke van Dijk: “Als agrarische sector staan we voor de mooie uitdaging om met en voor de natuur te gaan werken. Natte teelten kunnen hier uitkomst in bieden en worden steeds belangrijker in de toekomst. Zeker als we kijken naar het veranderende klimaat.”

Niche-onderwerp

Natte teelten zijn nog relatief onbekend bij het grotere publiek. “Ik hield me tijdens mijn studie aan de HAS al graag bezig met niche-onderwerpen. Ik was nieuwsgierig naar natte teelt. Wat houdt het precies in en vooral: wat zijn de mogelijkheden? Waterschap De Dommel bood mij de kans het onderwerp grondig te onderzoeken.” Na haar afstuderen ging van Dijk verder met haar onderzoek. Ze experimenteerde in de kas van haar vader, die blauwe bessen teelt. Na de eerste positieve bevindingen werd ze zo enthousiast, dat ze drie jaar geleden PaludiPlants startte.

Landbouw op natte grond

Een belangrijke onderzoeksvraag voor van Dijk: is natte teelt een goed alternatief voor landbouw als het waterschap de sloten meer wil laten meanderen? “Door het meanderen, als de sloot niet meer rechttoe-rechtaan loopt, of als het grondwaterpeil verhoogd wordt, ontstaat meer nattere grond. In eerste instantie geen goed nieuws voor boeren die er aardappelen of bijvoorbeeld maïs telen. Is er voor die agrariërs een alternatieve vorm van landbouw mogelijk? Het antwoord is dus ja!”

Sterke vezels

Lisdodden hebben naast hun vermogen om water vast te houden en te filteren, nog een hele mooie eigenschap. Van Dijk: “De vezels zijn zó sterk, dat ze gebruikt kunnen worden als alternatief bouwmateriaal. In gemalen en geperste vorm is het een goed en duurzaam alternatief voor materialen als spaanplaat en mdf. In fijne vorm is het in te blazen in bestaande huizen als isolatiemateriaal, in plaats van bijvoorbeeld tempex bolletjes.”

Ambitie provincie

PaludiPlants draagt op verschillende vlakken bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 de meest duurzame in Europa is. Zo wil de provincie er voor zorgen dat de Brabantse landbouw– en voedselketen een positieve bijdrage levert aan de Europese klimaatdoelstellingen en aan een gezonde leefomgeving. Van Dijk laat met PaludiPlants veel mogelijkheden voor de toekomst zien. Haar ambitie is die voordelen op grotere schaal te delen. “Het is voor veel mensen nog te abstract. Ik zou het graag beeldender maken. Gelukkig werken we met veel partijen samen aan het bouwen van een grotere keten. Met agrariërs, ondernemers, waterschappen en de provincie gaan we een project draaien dat verder gaat dan eerdere pilots. Daarom ben ik ook heel erg blij met deze erkenning in de vorm van de Agrifoodpluim. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn!”

Over de Agrifoodpluim

De Agrifoodpluim is dé aanmoedigingsprijs voor ondernemers die een innovatieve bijdrage leveren aan de transitie naar een vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde agrifoodsector in Brabant. Als blijk van waardering en om andere bedrijven in de sector te inspireren dit goede voorbeeld te volgen. Bekijk het overzicht van de uitgereikte pluimen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.