Programmeringsdag 6 oktober 2023

26 september 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Programmeringsdag van 6 oktober 2023:

Programmerings- en Themabijeenkomsten

Tijdens de Programmeringsdag van 6 oktober worden Provinciale Staten via ambtelijke presentaties geïnformeerd over de programma’s in de Begroting 2024. De Statenleden en burgerleden kunnen naar aanleiding van de presentaties en de begrotingsvoorstellen technische vragen stellen.

Ook vindt de informerende themabijeenkomst Ruimte over het Ruimtelijk Voorstel plaats. Statenleden krijgen een toelichting op de contourennotitie van het ruimtelijk voorstel. Hierbij wordt ook besproken hoe het Ruimtelijk Voorstel zich verhoudt tot het beleidskader Leefomgeving, de ordende netwerken en landelijke gebied/BPLG.

Bekijk de voorlopige dagindeling en de stukken van de Programmeringsbijeenkomsten. (Een deel van de stukken volgt later. Klik voor de stukken op het juiste thema.)

De vergaderingen op de Programmeringsdag van 6 oktober zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van de bijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de bijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 3 oktober 2023,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.