Provinciale Staten benoemen nieuw College van Gedeputeerde Staten

8 september 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben de nieuwe gedeputeerden benoemd tijdens hun vergadering op 8 september.

Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten bestaat uit:

Samen maken we Brabant!

Tijdens de vergadering hebben Provinciale Staten gesproken over het bestuursakkoord ‘Samen voor Brabant!’. Bij dit onderwerp werd door Provinciale Staten een motie aangenomen waarmee aan Gedeputeerde Staten werd verzocht het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’ als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid en de daartoe op te stellen begrotingen in de periode 2023-2027. En daar waar mogelijk met alle politieke partijen gezamenlijke ambities te realiseren.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.