Provinciale Staten kiezen Eerste Kamer

1 juni 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Dinsdag 30 mei kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Dit gebeurde tijdens een speciale vergadering in de statenzaal in het provinciehuis.

Alle 55 statenleden brachten hun stem uit en daarna werden gelijk de stemmen geteld. Vervolgens werd de verzegelde envelop met de stemmen afgeleverd bij de Kiesraad in Den Haag.

Op 1 juni heeft de Kiesraad de definitieve uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen 2023 vastgesteld.

De uitslag van de provincie Noord-Brabant kun je nalezen in het proces-verbaal.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.