Provincie betrekt bewoners bij archeologisch erfgoed in eigen wijk en dorp

5 april 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Het provinciebestuur steunt het project ‘Care 2.0 Verbindend Verleden Vandaag’ van Erfgoed Brabant. Daarmee gaan jongeren en ouderen op ontdekkingstocht naar verborgen erfgoed dat zich in hun wijk of dorp direct in de grond onder hun voeten bevindt.

Het project sluit aan bij de ambitie van het eerder dit jaar door Provinciale Staten vastgestelde beleidskader Levendig Brabant 2030: een fijn en aantrekkelijk Brabant voor iedereen.

Stijn Smeulders, gedeputeerde voor Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd: “Mooi dat we op deze manier meer jongeren en nieuwe generaties via het onderwijs betrekken bij het Brabants erfgoed. Dat is belangrijk, want zo gaan bewoners meer samenwerken en meer verbonden voelen met elkaar en met de plek waar ze wonen. Daarmee verhoogt dit project het aantrekkelijke leefklimaat in Brabant. Daarnaast beschermen we zo het archeologisch bodemarchief en werken we aan brede welvaart voor de Brabanders.”

Levendig netwerk

Binnen het project gaan de inwoners zelf aan de slag met professionele archeologen. Het doel is nieuwe kennis over die plekken naar boven te halen en daarmee als gemeenschap bij te dragen aan de verhalen van de betreffende leefomgeving en aan wetenschappelijke beeldvorming. “Mensen en organisaties worden samengebracht en bouwen zo een levendig netwerk. Bij de archeologische ontdekkingen van het tastbaar erfgoed in hun eigen “achtertuin”, bijvoorbeeld uit de prehistorie of Romeinse tijd, doen ze gezamenlijke ervaringen op die nieuwe verhalen creëren”, aldus gedeputeerde Smeulders.

Brabantse cultuurlandschap

Het project helpt mensen de historische lagen in hun leefomgeving te ontdekken die soms duizenden jaren verborgen hebben gelegen en biedt bewoners en bezoekers zo meer diepte in de beleving van het Brabantse cultuurlandschap. In het project werken bewoners, Erfgoed Brabant en de Universiteit van Amsterdam samen in de zoektocht naar het verleden van Noord-Brabant.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.