Provincie en Brabant Water tekenen overeenkomst duurzame watervoorziening

9 maart 2023Water en bodemBevat visueel element: Video

De vanzelfsprekendheid van voldoende drinkwater staat meer dan ooit onder druk. Daarom hebben de provincie en Brabant Water de overeenkomst ‘Op pad naar een duurzame drinkwatervoorziening Brabant Water, 2023-2030’ getekend. Het doel van de gemaakte afspraken is helder: voldoende drinkwater in Brabant, nu en in de toekomst.

Downloads

Zowel bevolkingsgroei, klimaatverandering als economische groei – en de daarmee gepaard gaande stijgende watervraag – zorgt in Brabant in toenemende mate voor waterstress. Tegelijkertijd nadert de hoeveelheid grondwater die Brabant Water jaarlijks onttrekt haar door de provincie vastgestelde plafond. De verstoorde waterbalans is voor de provincie Noord-Brabant en Brabant Water reden om nog gerichter samen te werken aan voldoende bronnen voor drinkwater. Die intentie staat in overeenkomst ‘Op pad naar een duurzame drinkwatervoorziening Brabant Water, 2023-2030'.

Bronnen voor drinkwater

De overeenkomst sluit nauw aan bij het Grondwaterconvenant dat in december 2021 door de provincie, Brabant Water en 11 andere Brabantse partijen is ondertekend. Daarin staan afspraken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. 
De nieuwe overeenkomst richt zich vooral op een samenwerking tussen de provincie en Brabant Water om bestaande grondwaterbronnen goed te beschermen en in de toekomst over voldoende bronnen te kunnen blijven beschikken. Door andere winlocaties en aanvullende bronnen als brakwater en zeewater te verkennen, verwachten de provincie en Brabant Water de levering van drinkwater te borgen. Ook als de vraag straks op z’n hoogst is. “Door een goede samenwerking en innovatie wordt kwalitatief voldoende drinkwater voor de toekomst geborgd. Wij zijn blij dat we hier samen met de provincie afspraken over hebben gemaakt, aldus Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water.”

Waterbesparing

Om het belang van waterbesparing extra te onderstrepen, worden er de komende jaren ook innovatieve pilots uitgevoerd om ander water te leveren aan industrie en woningen voor laagwaardig gebruik.
“Wij zijn in Brabant verwend met een goede kwaliteit drinkwater. Dat drinkwater wordt echter vooral voor heel veel andere doeleinden gebruikt. We zullen Brabant-breed eraan moeten wennen om zuiniger en verstandiger met dat wat om te gaan,” aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde van de provincie. “Dit geldt voor de industrie, voor agrariërs, maar ook voor het huis-tuin-en-keuken gebruik van onze inwoners. Zo zorgen we ook in de toekomst samen met Brabant Water en de andere waterpartners voor voldoende goed drinkwater.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.