Provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen in Buurtcultuur

11 december 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Voor bevlogen burgers die hun buurt levendiger of mooier willen maken is er goed nieuws! De provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant slaan in 2024 opnieuw de handen ineen om Brabantse buurtprojecten mogelijk te maken. Er valt deze periode € 300.000 te verdelen. Aanvragen kan vanaf dinsdag 9 januari 2024.

Beeld: voorbeeld van een inspirerend Buurtcultuurproject is ‘Rebushalte’ van ontwerper en kunstenaar Walter van der Velden in samenwerking met Reinier van Arkel (GGZ) , Plaza Cultura en het Living Museum op het Zorgpark Voorburg in Vught.

Buurtcultuurfonds

Het Buurtcultuurfonds helpt creatieve professionals om verandering in de wijk vorm te geven. Het gaat om het stimuleren van ontmoetingen, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. “Creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht helpen om soms net even anders te kijken naar een vraagstuk waardoor een oplossing dichterbij komt. Samenwerking en draagkracht op buurtniveau helpen hierbij enorm“, aldus Jos van der Horst, gedeputeerde Cultuur en Energie. "Het is nodig om de handen ineen te slaan. Want samen kunnen we werken aan de energietransitie, vergroening, veiligheid en sociale cohesie in de Brabantse buurten. Creatieve professionals kunnen deze verandering zowel aanjagen als vormgeven. Daar dragen we graag aan bij via het Buurtcultuurfonds. Ik ben ontzettend benieuwd naar het vervolg!”

Aanvragen

Beeld: een ander voorbeeld is het verhalend textielproject ‘Lichterbij’, onderdeel van ‘Alle Zielen 2023’. Dit is een kunstprogramma en -participatietraject met en voor bewoners uit Heeswijk rond verlies en rouw op het terrein Abdij van Berne.
(gedicht: Tim Bongaertsen - foto: Dana van Daal)

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim € 35 miljoen in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Het Cultuurfonds Noord-Brabant is 1 van de 12 provinciale afdelingen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.