Provincie en Cultuurfonds Noord-Brabant investeren 3 ton in Buurtcultuur

19 januari 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Goed nieuws voor bevlogen burgers die hun buurt levendiger, vitaler of mooier willen maken. De provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen in 2023 opnieuw budget beschikbaar voor kleinschalige projecten in Brabantse buurten. Er is voor deze periode € 300.000 om te verdelen.

Het Buurtcultuurfonds helpt creatieve professionals om verandering in de wijk vorm te geven. Deze professionals zien kansen in de wijk, halen wensen op in de buurt en brengen de ideeën tot uitvoering. Met nieuwe en inspirerende denkrichtingen, vormen, beelden of acties helpen zij de gedeelde droom van bewoners te verbeelden, nieuwe creatieve oplossingen vorm te geven of het verlangen naar een levendigere, vitalere, groenere of fraaiere buurt aan te wakkeren. “Veel grote maatschappelijke uitdagingen vragen om samenwerking en draagkracht op buurtniveau. De energietransitie, vergroening, zorg, veiligheid en sociale samenhang: we moeten het samen doen. Creatieve professionals kunnen deze verandering zowel aanjagen als vormgeven. Daar dragen we graag aan bij via het Buurtcultuurfonds", aldus Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur.

Buurtcultuurfonds aanvragen

Het Buurtcultuurfonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Voor de volledige regeling en aanvragen kunt u terecht in het Loket.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de 12 provinciale afdelingen.

Zie ook: cultuurfonds.nl


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.