Brabant doet aanvraag voor status Van Gogh Nationaal Park

30 mei 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Op basis van de nieuwe Beleidsregel Nationale Parken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dient de provincie deze aanvraag in met een positief gevoel. De kans is groot dat het Van Gogh NP het eerste nationale park nieuwe stijl wordt.

Van Gogh baseerde sommige schilderijen op het landschap in Noord-Brabant.

Van Gogh NP loopt op kop in de ontwikkeling in Nederland van Nationale Parken nieuwe stijl. Deze parken ‘nieuwe stijl’ worden het internationale visitekaartje van wat Nederland aan natuur en cultuur te bieden heeft. Het verschil met de Nationale Parken ‘oude stijl’: de nieuwe Nationale Parken zijn robuuster, sterker en van internationale allure. De focus is breder. Gedeputeerde Wilma Dirken: “Het versterken van natuur en landschap blijft topprioriteit voor het Van Gogh Nationaal Park, maar dit combineren de partners met een prominente rol voor beleefbaarheid, betrokkenheid van burgers en ondernemers en de versterking van de economie.”

Kwaliteitsimpuls en perspectief voor ondernemers

Martijn van Dam, voorzitter Van Gogh NP: “Met Van Gogh Nationaal Park willen we het Brabantse land weer net zo mooi maken als in de tijd dat Vincent van Gogh het schilderde. Maar we zijn bijna anderhalve eeuw verder dus natuur en landschap zijn veranderd. We willen dat weer sterker en mooier maken, samen met boeren, ondernemers, bedrijven, natuurorganisaties en overheden. Daardoor kunnen boeren en bedrijven profiteren en laten we zien dat natuur, landbouw en economie hand in hand kunnen gaan. De officiële status van Nationaal Park gaat daarbij helpen.” Rondom de natuurgebieden is een brede aanpak nodig om de natuur te kunnen herstellen en beschermen, maar ook te voldoen aan alle opgaven voor klimaat, stikstof, water, landbouw en woningbouw. Het Van Gogh NP versterkt het vestigingsklimaat in deze economisch krachtige regio, zet Brabant (inter)nationaal extra op de kaart voor duurzaam toerisme en geeft perspectief aan boeren en andere ondernemers die hier een boterham willen verdienen en bijdragen aan het landschap.

Rijk aan natuur

Het totale gebied dat onder de vlag van het Van Gogh NP wordt ontwikkeld beslaat ruim 100.000 hectare, ongeveer een kwart van Brabant, met in de kern 50 procent natuur. Het nieuwe nationaal park wordt gevormd met een uniek bekenlandschap als ruggengraat. Daarin liggen talrijke natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen, de Kampina met de Oisterwijkse Vennen en Bossen, de Moerputten en het Bossche Broek en in het westelijk deel het Ulvenhoutse Bos, het Liesbos, de Pannenhoef en het Riels Laag. Deze natuur in combinatie met de waardevolle cultuurlandschappen zoals de Dommelvallei en de erfgoedlocaties van Van Gogh maakt dit gebied bijzonder.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.