Provincie gedoogt tijdelijk opslaan huisafval Randstad in Tilburg

26 september 2023MilieuBevat visueel element: Foto

Het provinciebestuur werkt mee aan de tijdelijke opslag van huisafval uit het westen van het land bij stortplaats De Spinder in Tilburg. Door een brand afgelopen weekeinde bij afvalverwerker AVR in Rotterdam dreigden problemen te ontslaan.

Urgente situatie

Gedeputeerde Saskia Boelema (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) heeft vanwege de urgente situatie gistermiddag een gedoogvergunning voor 60.000 ton voor een periode van maximaal vier weken afgegeven aan Attero, het bedrijf dat De Spinder exploiteert. Door de brand is inzameling en verwerking van afval in steden als Rotterdam, Leiden, Den Haag en Utrecht stil komen te liggen. De provincie gedoogt de tijdelijke uitbreiding van de opslagcapaciteit in Tilburg, vanwege het maatschappelijk belang van afdoende afvalinzameling en -verwerking. ,,We voelen ons als Brabant solidair met de Randstad”, zegt gedeputeerde Saskia Boelema. ,,Met dit besluit dragen we graag bij aan schone steden in het westen van het land.”

Bij de gedoogvergunning heeft het provinciebestuur er rekening mee gehouden dat Attero reeds 30.000 ton afval buffert voor N.V. Afvalverbranding Zuid-Nederland in Moerdijk (hierna: AZN), waar momenteel onderhoud plaatsvindt.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.