Provincie investeert in breder aanbod kunst en cultuur

29 mei 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

In september bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten gericht op een breder en meer divers publiek. Er is maximaal 1,75 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan inclusief kunst- en cultuuraanbod. Doel is drempels tot kunst en cultuur te verlagen. In het bijzonder voor groepen die nu niet of niet voldoende worden bereikt. Projecten kunnen van 23 tot en met 30 september worden ingediend.

Deze regeling voor projectsubsidies komt naast de meerjarige cultuursubsidies van de provincie. Makers en culturele organisaties kunnen aanvragen indienen voor initiatieven en projecten die bijdragen aan een breder en divers kunst- en cultuuraanbod. Met deze regeling worden makers en culturele instellingen gestimuleerd nieuwe publieksgroepen te betrekken en drempels voor deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten te verlagen. Het gaat vooral om sociale toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid van (digitale) informatie. 
Gedeputeerde Cultuur Bas Maes: “Niet iedere Brabander komt even makkelijk met kunst en cultuur in aanraking. Dat is jammer, want het leven bestaat uit meer dan alleen praktische zaken zoals werken. Het voeden van de verbeelding en de geest is net zo belangrijk. Wij vragen aan de makers van kunst en cultuur om met een breder en meer divers aanbod te komen dat meer groepen in de samenleving bereikt. Dat is de uitdaging.”

Indientermijn

Deze regeling wordt door de provincie Noord-Brabant uitgevoerd en jaarlijks tot en met 2027 open gesteld. De indientermijn is dit jaar van 23 september tot en met 30 september. De informatie over de regeling is te vinden in het Subsidieloket.

Kunstloc Brabant adviseert

Kunstloc Brabant werkt structureel aan duurzame ontwikkeling in het veld. Een kennisprogramma over publieksontwikkeling ter ondersteuning van makers en instellingen wordt hier onderdeel van. Ook denkt Kunstloc Brabant mee over de financieringsplannen en -mogelijkheden van makers en instellingen.

Webinar

Op maandag 1 juli wordt een digitale informatieve bijeenkomst gehouden voor belangstellenden. Geïnteresseerden krijgen een toelichting over de regeling. Ook is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor dit webinar kan door een e-mail te sturen naar: cultuur@brabant.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.