Provincie en Meierijstad kiezen voor versnelling van woonwijk Veghels Buiten Noordoost

1 augustus 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Meierijstad zetten in op het versneld realiseren van 1200 nieuwe woningen in het woningbouwplan Veghels Buiten Noordoost.

Dit draagt bij aan het oplossen van het woningtekort binnen Meierijstad én de regio. Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad besloot het bestemmingsplan voor Veghels Buiten Noordoost in procedure te gaan brengen om zo de realisatie van woningen mogelijk te maken. Eerder dit jaar was de provincie Noord-Brabant al akkoord met het versneld uitvoeren van dit woningbouwplan.

Veghels Buiten staat voor een bijzonder woonmilieu gestoeld op het ontstaan van het Brabantse landschap. Wonen in een gehucht, dorp, klooster of een boerenerf? In Veghels Buiten kan het allemaal. Daarnaast wordt volop ingezet op bijzondere woonvormen, zoals boswonen. Ook wordt ervoor gekozen versneld modulaire woningen te realiseren die later binnen het plangebied verplaatst kunnen worden.

Kwaliteit en aantallen in woningbouw versnellen

“Eén van de belangrijkste speerpunten uit ons coalitieakkoord ‘Thuis in Meierijstad’ is wonen en meer in het bijzonder ‘het actieplan wonen’. We willen de woningbouw zowel in kwaliteit als in aantallen versnellen”, aldus wethouder Rik Compagne (wonen). “ We streven daarbij naar een divers woningaanbod, zoals koop, huur en levensloopbestendig wonen voor jong en oud met innovatieve woonvormen. Het woningbouwplan Veghels Buiten is uitermate geschikt om ruimte te bieden aan deze verschillende woonvormen. Ik ben er dan ook trots op dat ook de provincie enthousiast is voor de versnelling van 1200 nieuwe woningen in Veghel ten behoeve van de lokale woningzoekenden, maar tegelijkertijd ook mogelijkheden biedt voor regionale woningzoekenden. In Meierijstad is het goed en veilig wonen, werken en leven.”

Het college stelt aan de keuze om te versnellen een aantal randvoorwaarden. Eén van de belangrijkste randvoorwaarden is dat de geplande woningbouwplannen in de andere kernen van Meierijstad ook doorgang kunnen vinden.

Regionale opgave

Dit hoogwaardige woonmilieu én het aantal te realiseren woningen in combinatie met de centrale ligging van de kern Veghel maken dat Veghels Buiten een project met regionale uitstraling is. En daarmee ook des te meer reden om het project versneld te realiseren. In overleg met de provincie heeft de gemeente Meierijstad ervoor gekozen in te zetten op versnelling en er naar te streven het gehele project binnen uiterlijk vijf jaar te realiseren.

“Voor de kortere en middellange termijn liggen er in Brabant genoeg plannen om de woningbouwproductie die we nodig hebben, ook te halen”, zegt gedeputeerde Erik Ronnes (wonen). “Als we zien hoe groot de behoefte aan huizen is, is het vooral nu zaak om bestaande plannen zoals Veghels Buiten ook echt en snel tot uitvoering te brengen. Na de goede jaren 2021 en 2022 waarin de voorraad van woningen in onze provincie per jaar groeide met zo’n 13.000, houden we voor dit jaar rekening met een groei van 10.000. Met dit in het achterhoofd zal de versnelling van Veghels Buiten betekenen dat bestaande woningtekorten in Brabant en ook in deze regio in het bijzonder sneller worden aangepakt.“

Regionale versnellingstafel

Veghels Buiten Noordoost maakt deel uit van de woningbouwplannen in de Regionale Woondeal Noordoost Brabant en is daar opgevoerd als versnellingsproject. Op een regionale versnellingstafel wordt door een team van experts gekeken hoe eventuele knelpunten kunnen worden opgelost en hoe het project zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Aankomend najaar zal Veghels Buiten Noordoost op deze regionale versnellingstafel worden besproken.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.