Provincie Noord-Brabant brengt als 1e openbare meetpunten in kaart

23 januari 2024EconomieBevat visueel element: Foto

Vijfentwintig sensoren langs de N69 bij Valkenswaard die automobilisten waarschuwen voor overstekend wild, een luchtmeetstation bij het vliegveld in Woensdrecht dat luchtkwaliteit scherp in de gaten houdt en enkele lussen in de Gestelseweg in Den Bosch die voor de verkeersveiligheid het weggebruik monitoren. Ze staan samen met ruim 600 andere meetpunten in het zogeheten Brabantse Sensorenregister.

De provincie meet onder meer luchtkwaliteit, temperatuur, geluidsniveaus, verkeersstromen en grondwaterstanden.

Informatiebron

Met de openbare database geeft de provincie Noord-Brabant inzicht in het grote aantal sensoren dat ze gebruikt. “We willen dat iedereen kan zien welke sensoren er worden ingezet, op welke plekken en met welk doel”, zegt gedeputeerde Saskia Boelema (Digitalisering). “Dit is een schat aan informatie die ons kan helpen met de verbetering van de leefbaarheid in Brabant. Niet alleen door meteen iets te doen met bijvoorbeeld de informatie van lussen in de weg voor een betere doorstroming van verkeer. Maar ook door de data te gebruiken bij het nemen van maatregelen en het opstellen van nieuw beleid.”

Plan van Aanpak Sensorregistratie

De sensoren leveren een grote hoeveelheid data op. De provincie wil daar transparant mee omgaan. “We hebben daarom een Plan van Aanpak Sensorregistratie opgesteld, waaruit het register is voortkomt”, zegt projectleider Ramon Groote. “In het register lichten we elk meetpunt toe. We geven niet alleen aan waarvoor het bedoeld is, maar bijvoorbeeld ook of persoonsgegevens worden verwerkt, wat de wettelijke basis voor de sensor is en de aard (tijdelijk of vast)”. 
Met ruim 600 meetpunten is het Brabantse register nog niet compleet. In de provincie zijn veel meer meetpunten voor publieke taken, zeker als die van partners worden meegerekend. Boelema: “Het register geeft nu al een mooi overzicht. We hopen binnen enkele jaren tot een nog completer overzicht van publieke meetpunten in de provincie te komen. Deelname van gemeenten, waterschappen, andere overheden en mogelijk zelfs private partijen zou de kaart nog completer maken.”

Achtergrond sensoren

Sensoren worden door de provincie Noord-Brabant ingezet als ze waarde hebben voor een maatschappelijke taak, zoals uit het gebruik van bijvoorbeeld weglussen, luchtmeetpunten en grondwaterpeilpunten blijkt. Als sensoren geen meerwaarde meer hebben op basis van technische, juridische en ethische afwegingen, worden ze gedeactiveerd of verwijderd.
BrabantStad, Kadaster en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken namen in 2020 voor het eerst het initiatief voor een landelijk sensorenregister (SenRnet). Omdat doorontwikkeling en aansluitvoorwaarden uitbleven, besloten Brabant en de provincie Utrecht, met steun van het IPO, in 2022 een register te laten ontwikkelen. Zo voldoen de overheden toch aan de wens om transparant te zijn over de inzet van sensoren.

Meer informatie

De Brabantse database is nu als eerste online te raadplegen via brabant.nl/sensorregister. Utrecht volgt binnenkort. Aansluiting bij het landelijke register van SensRnet heeft nog steeds de voorkeur.

Beeld: Freepik


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar