Provincie Noord-Brabant verlengt flexpoolregeling voor versnelling woningbouw

18 juli 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft besloten de Flexpool-regeling voor het versnellen van woningbouw te verlengen. Hiermee komt er extra capaciteit en kennis bij de overheid om woningbouwplannen sneller te verwerken. Via deze regeling is ruim 5 miljoen euro vanuit de provincie beschikbaar. De uitkeringen worden toegekend onder het motto ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Bekijk grote versie Kaart versnelling woningbouw (pdf, 317 kB)

Het geld is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken, de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om nieuwe projecten, maar om bestaande geplande bouwplannen die nu dus versneld uitgevoerd kunnen worden. Het gaat dan ook om transformaties of herstructurering van bestaande bebouwing als daarbij ook een aanzienlijk deel tot woningen wordt omgebouwd.

Versnelling op kleine 16-duizend woningen

In de eerste ronde van de Flexpoolregeling zijn in totaal naar verwachting 15.840 woningen versneld gebouwd in 37 gemeenten:

  • regio Zuidoost-Brabant: 5.916 woningen (€1.536.382,- aangevraagd en toegekend)
  • regio Noordoost-Brabant: 7.932 woningen (€1.085.722,- aangevraagd en toegekend)
  • Stedelijke Regio Breda Tilburg: 1.320 woningen (€252.700,- aangevraagd en toegekend)
  • regio West-Brabant-West: 672 woningen (€123.206,- aangevraagd en toegekend)

Gedeputeerde Ronnes (Wonen) is blij dat de provincie deze ondersteuning aan gemeenten ook de komende tijd kan blijven geven. “We hebben samen met gemeenten en woningbouwcorporaties begin dit jaar de woondeal gesloten met minister Hugo de Jonge. Samen gaan we tot en met 2030 voor 130.000 woningen in Brabant. Een meer dan forse opdracht. Via de zo genoemde versnellingstafels werken we dit nu met de regio’s uit en de goede discussies die daar plaatsvinden, geven tempo aan de woningbouwopgave. Daar komen projecten in beeld die zeker van deze regeling gebruik kunnen maken.”

Katalysator voor bestaande plannen

De door gemeenten in te dienen projecten moeten op korte termijn leiden tot realisatie van woningen. Voor wat betreft de aanvraag die de gemeenten moeten invullen, is het systeem zo opgezet dat dit eenvoudig werkt. Het is niet de bedoeling dat gemeenten die al voldoende plancapaciteit hebben de bijdrage gaan gebruiken om nog meer nieuwe plannen te gaan ontwikkelen.

De regeling en het aanvraagformulier zijn vanaf 17 juli te vinden op de website van de provincie. Verwerking van de aanvragen zal vanaf half augustus plaatsvinden.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar