Provincie ondersteunt verduurzaming bestaand vastgoed

12 april 2023EnergieBevat visueel element: Foto

Er zijn tal van mogelijkheden om de verduurzaming van bestaand vastgoed te financieren en daarmee de energietransitie te versnellen. Toch zijn er veel obstakels voor gemeenten waardoor projecten niet van de grond komen. Daarom ondersteunt de provincie hen met het Samengesteld Project 3 (SP3).

SP3 richt zich op maatschappelijk vastgoed, particuliere woningvoorraad en Verenigingen van Eigenaren. In eerste instantie nemen de 5 grootste en 7 middelgrote Brabantse gemeenten aan het programma deel. Naast een financiële bijdrage kunnen zij een beroep doen op kennis, nodig voor de doorontwikkeling van hun projectideeën. Zo zijn er in totaal 5 samengestelde projecten die lopen tot eind 2023. Indien nodig wordt SP3 verlengd tot eind 2024.

Inmiddels zijn ook kleinere van de in totaal 56 Brabantse gemeenten aangehaakt. Zij kunnen geen rechtstreekse financiële bijdrage aanvragen, maar wel meeliften met de aanvragen van de grotere gemeenten en zo profiteren van de kennis die in projecten wordt opgedaan.

Ondersteuningsteam

Naast kennis biedt SP3 ook organisatiekracht. Daarvoor is een ondersteuningsteam in het leven geroepen met externe deskundigen onder meer op het gebied van financiën en energietechniek. Het team bekijkt ook de ‘meekoppelkansen’ in de directe omgeving. Bijvoorbeeld het kunstgrasveld met warmtecollectoren dat in Eindhoven komt. Dit levert straks ook warmte aan huizen in de buurt. Het SP3-ondersteuningsteam heeft eveneens als taak om deze goede ideeën uit te wisselen.

Meer informatie

Alle beschikbare kennis vanuit SP3 komt te staan op Energiewerkplaats Brabant, het platform voor professionals binnen de energietransitie.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.