Provincie stelt hogere eisen aan duurzaamheid op eigen pachtgronden

25 januari 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant zet een volgende stap naar de verduurzaming van de pachtvoorwaarden voor provinciale gronden. Op landbouwpercelen rondom Natura2000-gebieden wordt bij nieuwe pachtcontracten een verbod op het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen ingevoerd. Dat is goed voor de natuur én het kan agrariërs helpen die hun bedrijf willen verduurzamen.

De provincie bezit diverse grondbanken die helpen om verschillende doelen te realiseren. Denk aan de aanleg van nieuwe wegen of het realiseren van Natuurnetwerk Brabant. Deze grond kan tegen gunstige voorwaarden worden verpacht aan agrariërs, bijvoorbeeld als zij meer ruimte nodig hebben om te verduurzamen of biologisch te gaan werken. Zo helpen de gronden van de provincie bij de landbouwtransitie.

Belangrijke voorwaarde daarbij is dat er goed voor de natuur wordt gezorgd. Voor zowel water, bodem als biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.). Voor provinciale gronden binnen één kilometer van Natura2000-gebieden wordt vanaf 2025 daarom een verbod ingevoerd op het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Daarmee geeft de provincie uitvoering aan een afspraak die is opgenomen in het bestuursakkoord 2023-2027.

Voorop in Nederland

“We zijn de meest vooruitstrevende provincie van Nederland als het gaat om de duurzame inzet van onze eigen grond”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. “Dit is daarbij een belangrijke volgende stap. De grond in Brabant is schaars, dus moeten we er verstandig mee omgaan en het goede voorbeeld geven. Daarom kijken we ook naar manieren om onze gronden in de toekomst bijvoorbeeld in te zetten in de strijd tegen verdroging.”
“De landbouw is ongelofelijk belangrijk voor Brabant”, vult gedeputeerde Marc Oudenhoven aan. “Agrariërs die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering hebben straks grotere kans om onze pachtgronden gegund te krijgen. Zo stimuleren we als provincie de transitie naar een nog duurzamere sector.”

Goede voorbeelden

Gedeputeerde Staten hopen dat andere grondeigenaren het voorbeeld van de provincie volgen. Samen met het Groen Ontwikkelfonds Brabant is daarom een kennis-leernetwerk opgericht waarin goede voorbeelden van duurzame gronduitgiften worden gedeeld.
Deze ontwikkeling sluit bovendien mooi aan bij de nieuwe impuls die de provincie steekt in de extensivering van de veehouderij rondom natuurgebieden. Vorige week maakten Gedeputeerde Staten al bekend in dat kader € 22,5 miljoen te investeren. Grondeigenaren kunnen hun grond aan de provincie verkopen en tegen een aantrekkelijke prijs terug pachten, op voorwaarde dat de gronden enkel worden gebruikt als grasland. Dat helpt boeren om te investeren in duurzame bedrijfsvoering.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.