Provincie steunt de Special Olympics Nationale Spelen 2024

5 september 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Volgend jaar organiseren de gemeenten Breda en Tilburg van 14 tot en met 16 juni de Special Olympics Nationale Spelen 2024. Het provinciebestuur heeft besloten dit grootste landelijke multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking te steunen met een bedrag van € 100.000,-. Dit past binnen het beleidskader Levendig Brabant dat begin dit jaar door Provinciale Staten werd vastgesteld.

“Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Om te wonen, werken en te recreëren. Dat is een belangrijke ambitie van het provinciebestuur”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders. “Daarbij willen we ook een vitale provincie zijn, waar iedereen kan mee doen aan sport en steeds meer Brabanders gaan bewegen. Dat draagt ook bij aan een betere gezondheid van de Brabanders.”

Uniek Sporten

Uniek Sporten richt zich hierbij op mensen met een beperking of chronische aandoening. En internationale top-parasportevenementen, zoals de Special Olympics Nationale Spelen, geven meer zichtbaarheid en bekendheid aan Uniek Sporten Brabant. En bieden daarmee de kans om Brabanders met een beperking te stimuleren om ook of zelfs meer te gaan sporten en te bewegen.
Stijn Smeulders: “Wat mooi dat sporters met een verstandelijke beperking met dit evenement het podium krijgen dat ze verdienen. Daarom ben ik blij dat het provinciebestuur heeft besloten om de Special Olympics Nationale Spelen 2024 te steunen. Ik roep dan ook ondernemers, maatschappelijke partijen en individuen op om ook bij te dragen aan dit prachtige evenement. Dat kan in de breedste zin des woord. Op sportief, financieel, organisatorisch of personeel gebied. De organisatie kan alle steun gebruiken.”

Samenwerking en verbinding

Samenwerking en verbinding is bij de organisatie een rode draad. Want een maatschappelijk evenement van deze omvang wordt gedragen door de partijen die hier aan meewerken, zich hiervoor inzetten. De samenwerking van de gemeenten Breda en Tilburg, de provincie, het Brabant Sportfonds, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 7 regionale sportloketten van Uniek Sporten Brabant en vele andere partijen die samen kijken naar de kansen. Kansen voor een mooi event, maar ook de kansen om sporten voor mensen met een beperking extra onder de aandacht te brengen en de sportinfrastructuur te verbeteren. Meer weten over de Special Olympics Nationale Spelen 2024? Ga dan naar de website www.specialolympics.nl

Uniek Sporten Brabant

Mensen met een prothese die nog op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van

een passende sport- of beweegactiviteit. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.