Provincie verruimt subsidieregeling voorkomen wolvenschade

23 januari 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

De provincie heeft de subsidieregeling ‘preventieve maatregelen wolvenschade’ verruimd. Naast schapen- en geitenhouders kunnen nu ook houders van paardachtigen, runderen, alpaca’s, lama’s en vrijlopende varkens in aanmerking komen voor subsidie voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen.

Het besluit om de subsidieregeling te verruimen is tot stand gekomen samen met de Brabantse wolvencommissie die bestaat uit belanghebbende organisaties, waaronder natuur- en landbouworganisaties.

Met de verruiming wil de provincie het risico op schade verminderen en het animo onder dierhouders voor het nemen van preventieve maatregelen vergroten.

  • Voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie zijn dat de maatregelen binnen een vastgesteld wolvenleefgebied genomen worden of daarbuiten tijdens een urgente situatie.
  • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt.

Nog geen gevestigde wolven in Brabant, wel passanten

Na een lange periode van afwezigheid worden er weer wolven gezien in Brabant. Van 2020 t/m 2023 had een wolf zich gevestigd op de Groote Heide in Zuidoost-Brabant. Deze wolf is al een langer tijd niet meer waargenomen, de reden daarvan is onbekend. Wel worden er zo nu en dan zwervende wolven waargenomen in Brabant. De wolf is een wettelijk beschermde diersoort en de provincie is daarvoor het bevoegde gezag. Het doel is om samenleven met de wolf in Brabant mogelijk te maken.

Wat doe ik als ik een wolf zie?

Wolven zijn ongevaarlijk voor mensen en zullen mensen in de regel uit de weg gaan. Jonge wolven kunnen soms nieuwsgierig zijn. Tijdens hun trektochten kunnen zwervende wolven onbedoeld steden, dorpen, landbouwgronden en drukke wegen doorkruisen, op zoek naar een geschikt leefgebied. Wanneer u een wolf ziet, blijf rustig en geef de wolf de ruimte. Ga er niet achteraan en voer de wolf niet. Laat de wolf rustig zijn eigen pad kiezen. Het is wel van belang om uw waarneming te melden. Hiermee ontstaat een actueel beeld van het aantal wolven in Brabant en waar deze gesignaleerd zijn. Met deze informatie kan de provincie dierhouders helpen. Probeer een filmpje of foto te maken en markeer de locatie bijvoorbeeld op Google Maps. Deze waarneming kunt u doorgeven op de website Wolvenmeldpunt.

Meer informatie en aanvragen subsidie


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar