Provincie en Waalwijk slaan handen ineen voor De Els

17 maart 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Vandaag ondertekenden gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder John van den Hoven een intentieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling van winkelcentrum De Els. Een belangrijke stap om het winkelcentrum en het gebied daaromheen te transformeren. Op naar een groene omgeving waar winkelen, wonen, werken en verblijven samenkomen.

Erik Ronnes complimenteert de betrokken partijen met deze volgende stap: “Het is een complex en langdurig proces om tot transformatie van dergelijke centra te komen. Chappeau daarom aan de gemeente, maar ook aan ondernemers en andere betrokkenen om te blijven geloven in de lange termijn en het uiteindelijk doel voor ogen te houden: een mooier, beter centrum. De provincie steunt hier, net als in andere grote en middelgrote gemeenten, met met name kennis en kunde om deze processen vlot te trekken. Aanpak van leegstand en transformatie naar onder meer de zo hoognodige woningbouw, is heel belangrijk.”

Transformatie

Wethouder Van den Hoven is blij met deze stap vooruit: “Er wordt al jaren gesproken over De Els. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Ik ben blij dat de neuzen dezelfde kant op staan en we stappen vooruit maken. Die stappen zetten we niet alleen. Ontwikkelaars BanGroep en Sanders Retail Groep werken samen met de eigenaren van De Els en ons aan de ontwikkeling van het hele gebied. Een transformatie naar een schitterend stukje centrum waar iedereen wil wonen, werken, winkelen of gewoon lekker even wat tijd doorbrengen. Ook daar tekenen we een samenwerkingsovereenkomst voor. We willen niet meer dat je als Waalwijker nogal eens om De Els heenloopt. Het moet juist weer een parel worden die mensen uit de regio trekt en waar je trots op bent.”

Projectorganisatie

Waalwijk en Brabant starten een projectorganisatie om de herontwikkeling van winkelcentrum De Els voor elkaar te krijgen. Concreet gaat de projectorganisatie met de volgende onderwerpen aan de slag:

  • Participatieproces: naast de ontwikkelende en betrokken partijen worden ook ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners betrokken. Samen willen we komen tot een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp: hoe gaat het er straks uitzien en waar moet het aan voldoen.
  • Haalbaarheidsonderzoek: bij dit haalbaarheidsonderzoek wordt onder andere rekening gehouden met: klimaatadaptie, gezondheid, betaalbaar wonen, inclusiviteit, energietransitie en mobiliteit. Wat is er nodig om de transformatie van De Els voor elkaar te krijgen?
  • Ontwikkelplan: uiteindelijk moet alles leiden tot een ontwikkelplan. Hierin komt alles samen. Dit is de basis waarop de betrokken partijen verder gaan om ook tot de daadwerkelijke realisatie te komen.

Voorjaar 2023 wordt gestart met het participatieproces. Als alles volgens planning verloopt is het ontwikkelplan binnen een jaar klaar.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.