Provincie en ZLTO stimuleren innovatie in land- en tuinbouw

6 december 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant en ZLTO continueren hun samenwerking om innovatie in de Brabantse land- en tuinbouw te stimuleren.

Jaarlijks ondersteunen zij dertig innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. Vandaag tekenen de provincie en ZLTO een convenant voor de verlenging van de samenwerking in Landbouw Innovatie Brabant tot en met 2027.

De samenwerking tussen de provincie en ZLTO startte 28 jaar geleden onder de naam Landbouw Innovatie Brabant, tegenwoordig kortweg LIB. In die 28 jaar ondersteunde LIB ruim achthonderd projecten. LIB helpt mensen met goede ideeën en plannen door mee te denken, te verbinden met andere partijen, de inzet van het uitgebreide netwerk van LIB en een financiële bijdrage indien nodig.

Zet in de rug

Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische ontwikkeling): “Mensen met een goed idee of plan krijgen bij LIB precies die zet in de rug mee die ze nodig hebben. Vaak gaat het niet zozeer om de financiële steun, maar meer om het netwerk. ZLTO-voorzitter Wim Bens vult aan: “LIB stimuleert creatief ondernemerschap in de agrarische sector. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is.” LIB-secretaris Geert Wilms en projectleider Marjon Krol hebben in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd. Oudenhoven: “Dit krachtige netwerk moeten we koesteren in Brabant om daarmee onze land- en tuinbouw verder te verduurzamen en te verbinden met de maatschappij.”

Van Trudo toren tot Vegetarische Slager

Een in het oog springend project is de Trudo toren in Eindhoven. Dit is zowel een appartementencomplex als verticaal bos. Boomkwekerij Van den Berk uit Sint-Oedenrode heeft de 125 bomen en 5.200 planten speciaal voor dit doel gekweekt. Met steun van LIB wist de kweker de kluiten klein te houden en daarmee het gewicht van de bomen en planten laag te houden. Wellicht nog bekender is Jaap Korteweg die in Breda de Vegetarische Slager startte. LIB heeft Jaap ondersteund in het prille begin van de Vegetarische Slager. Melkveehouder Guus van Roessel uit Udenhout heeft met hulp van LIB een grote omslag gemaakt. Hij heeft een mini-zuivelfabriek op zijn eigen biologische boerderij gemaakt. In plaats van dat zijn melk anoniem verdwijnt in de grote melkplas maakt hij nu een herkenbaar product waar vraag naar is.

De provincie heeft de financiële en bestuurlijke steun voor LIB toegezegd onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten voor het budget voor 2025 tot en met 2027. Het budget voor 2024 is zonder voorbehoud toegezegd.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.