Provinciepenning en Ereburgerschap voor Pieter van Geel

21 september 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Woensdag 20 september ontving Pieter van Geel uit handen van de commissaris van de Koning, Ina Adema, bij zijn afscheid als voorzitter van Brabant Advies, de hoogste provinciale onderscheiding, de Provinciepenning en het Ereburgerschap van Brabant. Hij kreeg de onderscheiding op grond van zijn grote betekenis voor het openbaar bestuur en Brabant.

Brabant Advies is het samenwerkingsverband van de Sociaal-Economische Raad Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de Provinciale Raad Gezondheid en Young Professionals Brabant. In zijn rol als voorzitter heeft hij de vernieuwing van de adviesraden tot stand gebracht. Onafhankelijke strategische advisering vanuit inhoudelijke kennis binnen één samenwerkingsverband is daarbij het uitgangspunt.

Bruggenbouwer

Pieter van Geel is een bruggenbouwer die mensen bijeen weet te brengen en het gesprek over moeilijke ontwikkelingen niet schuwt. Hij is actief als voorzitter van adviescommissies en adviseur bij tal van onderwerpen en kwesties. Van stedelijke vernieuwing, het beheer van de Oostvaardersplassen, gemeentelijke samenwerking, de landelijke publieke omroep, Eindhoven Airport tot de landelijke overlegtafel landbouw en landgebruik in het kader van het klimaatakkoord.

Van Geel was van 1995 tot 2002 gedeputeerde Ruimtelijke Ordening. In die periode legde hij de basis voor het gebiedsgericht werken waarbij alle partijen aan tafel gaan. Hij was nadien lid van de Tweede Kamer, Staatssecretaris voor Milieu en fractievoorzitter van het CDA.

Provinciepenning

De Provinciepenning is gemaakt door Niel Steenbergen. Op de penning staat een jongen, omgeven door afbeeldingen van ambachten en activiteiten uit het Brabantse leven. De onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich op meerdere terreinen voor de Brabantse samenleving verdienstelijk gemaakt hebben.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.