PS-dag 16 juni 2023

6 juni 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de PS-dag van 16 juni 2023:

Vergadering Provinciale Staten 16 juni 2023

Bekijk de voorlopige agenda en de stukken van de reguliere vergadering 16 juni 2023.

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Extra vergadering Provinciale Staten 16 juni 2023

Voorafgaand aan de reguliere vergadering vindt, op verzoek van JA21, CDA, 50PLUS, D66, SP, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, PVV, Volt, ChristenUnie-SGP en Forum voor Democratie, een extra vergadering van Provinciale Staten plaats. Op de agenda staan:

  • Informeren over de verwachte tijdslijnen voor vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten;
  • Informeren over de thema's waarover door de onderhandelende partijen inmiddels overeenstemming is bereikt;
  • Duiding van de door de onderhandelende partijen nog te bespreken knelpunten.

Aanvang van deze vergadering is in principe 9.30 uur.

Bekijk de voorlopige agenda en de stukken van deze extra vergadering.

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Aanvang vergaderingen

Het aanvangstijdstip en de volgorde van de vergaderingen zijn nog onder voorbehoud. De fractievoorzitters buigen zich tijdens de Agendavergadering 12 juni aanstaande hier nog over. De uitkomst hiervan wordt op dinsdag 13 juni bij de stukken van de vergaderingen vermeld.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda van de reguliere PS-vergadering van 16 juni staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk donderdag 13 juni 12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.

Word gast van de Staten

Als gast van de Staten krijgt u een rondleiding door het Provinciehuis en woont u een deel van de vergadering bij vanaf de publieke tribune. Bekijk de data en meld je aan.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.