PS-dag 24 mei 2024

15 mei 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de PS-dag van 24 mei 2024:

Vergadering Provinciale Staten 24 mei 2024

De plenaire vergadering van Provinciale Staten van 24 mei start om 9.30 uur. Op de agenda staan onder andere:

  • Benoeming en beëdiging tot burgerlid van Provinciale Staten de heer J.H.T. van Orsouw (50PLUS)
  • Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant
  • Beleidskader Wonen en Werken
  • Bestuursrapportage I -2024 (Burap I- 2024)

Bekijk de voorlopige agenda en de vergaderstukken van de vergadering d.d. 24 mei 2024.

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive. Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de vergaderstukken geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda van de PS vergadering van 24 mei 2024 staat? U kunt inspreken. Dit kan zowel fysiek in de vergadering als digitaal via een e-mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278.

Insprekers voor de vergadering van 24 mei kunnen zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 21 mei 12.00 uur. Na uw aanmelding neemt de griffie contact met u op over uw inspreekbijdrage.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.

Word Gast van de Staten

Als Gast van de Staten krijgt u een presentatie over het provinciaal bestuur, een rondleiding door het provinciehuis en woont u een deel van de vergadering bij vanaf de publieke tribune. Bekijk de data en meld je aan.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.