PS-dag 3 februari 2023

24 januari 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de PS-dag van 3 februari 2023:

PS-vergadering 3 februari 2023

De vergadering van Provinciale Staten van 3 februari start om 9.30 uur. Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Op de agenda staan onder andere:

  • Statenvoorstel 67/22 Levendig Brabant 2030, beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd
  • Statenvoorstel 71/22 Wensen en bedenkingen aangaande het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven, het voornemen van GS om de Besloten Vennootschap (BV) ‘ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord’ op te richten, het beschikbaar stellen van algemene middelen en in te stemmen met een reserve leefomgeving in de provinciale begroting
  • Statenvoorstel 74/22 Initiatiefvoorstel PVV Noord-Brabant en Groep Rutjens inzake “Rollenparagraaf in Statenstukken”
  • Statenvoorstel 84/22 Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023
  • Statenvoorstel 81/22 Actualisering Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant (versie 3.0)

Bekijk de volledige agenda en de stukken van de vergadering.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 31 januari 12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.

Word gast van de Staten

Wilt u een keer een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan. Meld u aan als gast van de Staten. U krijgt dan een rondleiding door het Provinciehuis en u woont de vergadering bij vanaf de publieke tribune.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.