PS-dag 8 september 2023

5 september 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de PS-dag van 8 september 2023:

Vergadering Provinciale Staten 8 september 2023

Op vrijdag 8 september vindt een extra vergadering van Provinciale Staten plaats. Deze vergadering is aangevraagd door de fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant. De vergadering zal in het teken staan van het door de eerder benoemde fracties bereikte bestuursakkoord en de voorgestelde samenstelling van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Tevens zal er afscheid worden genomen van mevrouw Lemkes-Straver en de heer Ronnes als leden van Gedeputeerde Staten en zullen nieuwe Statenleden en burgerleden worden benoemd.

Bekijk de voorlopige agenda en de vergaderstukken van de reguliere vergadering 8 september 2023.

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de vergaderstukken geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.