Rapport naar gevolgen Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS)

17 juli 2023Gezondheid

De Q-koorts epidemie ligt zo’n 13 jaar achter ons, maar nog steeds ondervinden veel mensen iedere dag veel last van een Q-koortsbesmetting. Gemiddeld heeft een QVS patiënt 19 gezondheidsklachten waaronder lichamelijke uitputting en concentratieproblemen. Daarmee heeft de ziekte ook een negatieve invloed op hun werk en op het gezinsleven. Dat blijkt het uit QVS database onderzoek jaar 2. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver nam vrijdag 14 juli met belangstelling het rapport in ontvangst. Ze onderschrijft het belang van blijvende erkenning en herkenning van deze postinfectieuze ziekte.

Elies Lemkes, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart (inclusief Gezondheid), nam afgelopen vrijdag 14 juli het rapport QVS database onderzoeksjaar 2 in ontvangst van Annemieke de Groot, bestuurder van Q-support. Q-support heeft Erasmus MC gevraagd een meerjarig onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS). Dit om inzicht te krijgen in de gevolgen en ontwikkelingen van deze postinfectieuze ziekte. Onderzoeksjaar 2 is nu afgerond. Bekijk het rapport (pdf, 720 kB).

Kennis lijkt 13 jaar na dato weggezakt

Brabant kende ten tijde van de uitbraak van ’s werelds grootste Q-koortsepidemie de meeste haarden en de meeste besmettingen. Het was ook in deze provincie waar huisarts Alfons Olde Loohuis, nu medisch adviseur bij Q-support, de Q-koortsbesmetting destijds ontdekte. Nu 13 jaar na dato is de kennis over Q-koorts, QVS en chronische Q-koorts bij velen wat weggezakt. De provincie is dan ook blij met dit meerjarige onderzoek, ook in relatie tot de onderzoeken naar post-COVID. Q-koorts nog op het netvlies in ‘s-Hertogenbosch.

“De provincie Noord-Brabant heeft zich van het begin af aan altijd erg betrokken en geïnteresseerd getoond”, aldus Annemieke de Groot. “Het feit dat wij ook nu hier weer mogen zijn, geeft aan dat het onderwerp Q-koorts na al die jaren nog altijd bij de provincie onder de aandacht is. Daarvoor zijn wij hen erg erkentelijk.”

De gedeputeerde hoopt dat alle onderzoeken tezamen gaan leiden tot meer inzichten in het verloop en de mogelijkheden tot behandeling van postinfectieuze ziekten. Lemkes: “Het is zorgelijk te zien hoeveel Q-koortspatienten hun werk inmiddels zijn verloren, en dat dit zelfs zoveel jaar na dato nog gaande is. Dat benadrukt eens en te meer hoe belangrijk herkenning en erkenning van deze ziekte is. Dat moeten wij ons niet alleen realiseren, maar daar moeten we ook echt aandacht voor hebben.”


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar