Realisatie van snelfietsroute F67 flinke stap dichterbij

27 september 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De provincie heeft vandaag samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven een bestuursovereenkomst getekend voor de aanleg van snelfietsroute F67. Die staat ook wel bekend als de Kempenroute.

Brabant trekt steeds meer mensen en bedrijven aan. Daardoor staat onder meer de bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant onder druk. Wanneer er niets gebeurt, leidt de groei van het autoverkeer eerder dan verwacht tot structurele filevorming op de wegen rond Eindhoven. Daarom is het belangrijk om de overgang naar duurzaam reisgedrag te versnellen. Het aanleggen en stimuleren van het gebruik van snelfietsroutes is een van de maatregelen om de doorstroming in de regio te verbeteren.

Snel en gemakkelijk op je bestemming

Met de ondertekening van deze bestuursovereenkomst wordt een grote stap gezet richting de aanleg van de snelfietsroute F67: van Reusel en Bergeijk naar het stedelijk gebied van Eindhoven. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het tracé, de kwaliteit, planning, financiering, uitvoering en risico’s van de F67.

De provincie werkt aan een snelfietsroutenetwerk door heel Brabant. Gedeputeerde Stijn Smeulders: “Snelfietsroutes brengen je gemakkelijk en snel op je bestemming. Van Eindhoven naar Bergeijk of Reusel, of kortere stukken daar tussen in. Voor ritjes naar je werk, school, de sportclub of supermarkt. En of je nu op een gewone stadsfiets, e-bike of bakfiets rijdt, deze snelle fietsroutes zijn er voor iedereen.”

Belangrijke schakel

Het project F67 - De Kempenroute wordt door de betrokken gemeenten, provincie Noord-Brabant en SmartwayZ.NL gezien als een belangrijke schakel in het snelfietsroutenetwerk van de regio. Een snelfietsroute is een directe, comfortabele en veilige fietsverbinding met zo min mogelijk obstakels waardoor het zo makkelijk mogelijk is om door te fietsen van A naar B. De F67 maakt, met nog acht andere fietsverbindingen, onderdeel uit van het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2/N2’.

Dit maatregelenpakket heeft als doel de bereikbaarheid en doorstroming van de A2 en N2 op korte termijn te verbeteren. Naast nieuwe regionale fietsverbindingen zijn ook een aantal mobiliteitshubs en een aantal aanpassingen van de A2 en N2 onderdeel van het pakket. De F67 is de eerste fietsroute uit het pakket waar een bestuursovereenkomst voor is getekend.

Leefbaarheid van de kernen

Na de opstart van het project in 2020 is op 9 maart 2022 een intentieovereenkomst ondertekend. Inmiddels hebben de gemeenten de benodigde middelen beschikbaar. De aanleg van de fietsroute start in 2024 en zal gefaseerd worden uitgevoerd.
Het korte termijn pakket Randweg A2 en daarmee de aanleg van de snelfietsroute F67 is om meerdere redenen belangrijk, vindt bestuurlijk trekker en wethouder van Bergeijk Mathijs Kuijken: “De (snel)fietsverbinding heeft een positief effect op diverse prioriteiten binnen de verschillende Kempengemeenten. In algemene zin draagt de F67 – De Kempenroute bij aan een verbetering van de leefbaarheid van onze dorpen. Op het gebied van duurzaamheid, recreatie en de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast zetten we hiermee een eerste belangrijke stap naar gedragsverandering om bewuster de fiets te pakken in plaats van de auto.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.