Recordtempo woningbouw in Brabant moet verder omhoog

26 oktober 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

In de afgelopen twee jaar nam het aantal woningen in Brabant in recordtempo toe. Die groei is dit en volgend jaar minder sterk, terwijl het bouwtempo juist verder omhoog moet. Er zijn meer dan genoeg plannen voor woningbouw. De grootste uitdaging ligt in de uitvoering van die plannen.

Volgens de Voortgangsrapportage Wonen van de provincie lag de groei van het aantal woningen in Brabant in 2021 en 2022 op het hoogste niveau in 25 jaar. In 2021 kwamen er 13.000 woningen bij, in 2022 13.850. Dit en volgend jaar verwacht de provincie een minder sterke groei: 11.000 in 2023 en 10.600 in 2024. Daarmee blijft de groei achter bij de benodigde 13.000 à 14.000 per jaar. In Brabant zullen t/m 2030 namelijk ten minste 130.000 woningen gebouwd moeten worden.

Geen gebrek aan woningbouwplannen

Op dit moment zijn er plannen voor maar liefst 196.000 woningen in Brabant. Dit is het hoogste niveau van het planaanbod sinds 2010. Van die 196.000 zijn er 114.000 gepland voor de eerstkomende vijf jaar. Een groot deel hiervan is al opgenomen in een onherroepelijk of vastgesteld gemeentelijk bestemmingsplan, de harde plannen. “Er is dus geen gebrek aan woningbouwplannen,” aldus gedeputeerde Wilma Dirken (Wonen). “De crux zit hem in de uitvoering van die plannen. Om daar versnelling aan te geven, overleggen bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten, provincie en Rijk per regio over knelpunten en manieren om het tempo van de woningbouw te verhogen.”

De provincie helpt op meerdere manieren om de woningbouw te versnellen. Zo draagt de provincie bij aan de Flexpool Versnelling Woningbouw. Dit is een regeling van de provincie en het Rijk waarmee bestaande plannen sneller uitgevoerd kunnen worden. In de eerste tranche van € 3 miljoen is de realisatie van 16.000 woningen ondersteund. Onlangs is een tweede tranche van € 5 miljoen gestart. Daarnaast stimuleert de provincie de totstandkoming van flexwoningen. De provincie participeert in planontwikkelingen en -uitvoering van diverse (binnenstedelijke) gebiedstransformaties. Bovendien geeft de provincie ruim baan voor woningbouw binnen steden en dorpen en in leegstaand vastgoed. En de provincie intensiveert haar onderzoeks- en monitoringsactiviteiten met betrekking tot betaalbaarheid, nieuwe woonvormen, de feitelijke realisatie van bouwplannen en het bouwtempo.

Week van het wonen

Van 20 tot 24 november is de 4e editie van de Brabantse Week van het Wonen. In Brabant zijn er tal van bijeenkomsten en excursies waar aan de hand van concrete woningbouwprojecten gesproken wordt over de grote woningbouwopgaven. Het thema van de Week van het Wonen is ‘tempo maken, met oog voor kwaliteit’. Meer informatie is te vinden op weekvanhetwonen.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.