Rijk kent € 231 miljoen toe voor Brabantse plannen voor natuur, water, klimaat en perspectief landbouw

14 juni 2024OmgevingsbeleidBevat visueel element: Foto

Het demissionaire kabinet maakt € 1,54 miljard vrij voor duurzame landbouw en natuurherstel. De provincies hebben groen licht gekregen om hun zogenoemde koplopersmaatregelen uit te voeren. Het gaat om maatregelen voor bijvoorbeeld verduurzaming van veehouderijen of natuurherstel die snel uitgevoerd kunnen worden.

Ook Brabant heeft hier vorig jaar plannen voor ingediend vanuit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Die plannen zijn vervolgens meermaals getoetst en dragen bewezen bij aan toekomstbestendige landbouw en de doelen voor natuur, water en klimaat. Die toetsing is nu afgerond. Dat betekent dat er voor Brabant € 231 miljoen beschikbaar is. Voor Brabant betekent dat de provincie samen met partners aan de slag kan met de uitvoering van het eerste pakket maatregelen voor het BPLG.

Ons Brabants Programma Landelijk Gebied is koersvast

Gedeputeerde Roijackers: “We zijn verheugd  dat ons € 231 miljoen is toegekend om de maatregelen voor natuur, water, klimaat en perspectief landbouw uit te voeren, ondanks de onzekerheid over de financiering van onze opgaven op lange termijn. De komende periode gaan wij met onze partners de maatregelen uitvoeren en samen de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. We blijven daarom in de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA’s) in samenhang werken in het belang voor ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid. Ons Brabants Programma Landelijk Gebied is koersvast. De opgaven en wettelijke doelen om natuur, water, bodem en lucht op orde te brengen blijven onverminderd groot.”

Kijk voor meer informatie op brabant.nl/bplg


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.