Ruim € 13 miljoen voor uitbreiding Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

10 februari 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Vandaag kondigde Elies Lemkes, gedeputeerde Landbouw en Voedsel, de uitbreiding en opschaling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) aan. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan melkveehouderij Pulskens, een van de inmiddels meer dan 300 deelnemers aan de BBM.

Lemkes nam op het erf in Helvoirt het evaluatierapport in ontvangst dat de effectiviteit van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor bevestigt.

Bewezen effectief

Uit onderzoek verricht door Aequator Groen & Ruimte onder 191 deelnemers blijkt dat de BBM-methodiek aanwijsbaar bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) op de deelnemende melkveehouderijen. Bovendien zorgen de beloning en persoonlijke begeleiding ervoor dat de betrokken ondernemers bewuster en actiever inzetten op verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Deelnemers beoordeelden de methodiek met een 7.5 gemiddeld.

€13,5 miljoen voor versnelling transitie landelijk gebied met Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

De bewezen effectiviteit van de monitor maakt dit het instrument bij uitstek voor de versnelling van de transitie in het landelijk gebied. De provincie Noord-Brabant stelt daarvoor met financiering door het Ministerie van LNV €13.5 miljoen beschikbaar. Die middelen worden ingezet voor een opschaling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. 
“Uit het succes van de BBM blijkt goed wat een sterke broedplaats Brabants Bodem is”, aldus gedeputeerde Elies Lemkes-Straver. “Ik ben dan ook blij dat we dit instrument dankzij de versnellingsgelden van LNV nu in heel Brabant kunnen gaan inzetten. Sterker nog ik denk dat dit een mooie basis is voor een landelijke uitrol.”

Opschaling naar 700 deelnemers in 2024

Daarmee kan het instrument dat startte als pilot van het project Brabants Bodem in Van Gogh Nationaal Park nu in heel Brabant worden uitgerold. Bovendien kunnen tot en met 2024 700 ondernemers deelnemen, meer dan een verdubbeling van het huidige aantal. Ook de looptijd van de BBM wordt verlengd: waar ondernemers eerst gedurende 3 jaar gebruik konden maken van de regeling, is die termijn nu uitgebreid naar 5 jaar beloning voor aantoonbare verduurzaming.

Partners Brabants Bodem tevreden

In de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij werken diverse partijen met het gezamenlijke doel om het landschap en de melkveehouderij te versterken samen. Zij spreken in het evaluatierapport hun tevredenheid uit over de aanpak van biodiversiteitsmonitor en de bijdrage ervan aan hun doelstellingen. Naast de verschillende Agrarische natuurcollectieven die de deelnemers begeleiden, zijn Waterschappen, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, ZLTO en het Ministerie van LNV betrokken bij deze aanpak. “Brabants landschap werkt samen met melkveehouders aan verduurzaming onder andere via haar pachtgronden. De BBM geeft concrete handvatten aan melkveehouders om op eigen grond en pachtgronden verder te verduurzamen” aldus Joris Hogenboom (Brabants Landschap).

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij als instrument van Brabants Bodem in Van Gogh NP

Het project Brabants Bodem is sinds 2020 verantwoordelijk voor de coördinatie van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor. Wat startte als een pilot in Van Gogh NP is inmiddels een beproefde methodiek die bijdraagt aan duurzame gebiedsontwikkeling binnen Van Gogh NP, maar ook daarbuiten.

Gefaseerde uitbreiding

Op 10 februari start de aanmelding voor de volgende 150 deelnemers die nog in 2023 kunnen starten. Daarnaast wordt in 2023 de uitbreiding naar 700 melkveehouders in heel Brabant voorbereid.

Kijk voor meer informatie op vangoghnationalpark.com.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.