Sacha Ausems nieuwe voorzitter Provinciale Raad Gezondheid

30 maart 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten hebben Sacha Ausems benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. Zij neemt vanaf 1 april 2023 de taken over van Wim van der Meeren.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “De Provinciale Raad Gezondheid adviseert en houdt ons scherp. Gezondheid loopt als een rode draad door ons provinciale beleid. Daar werken we aan binnen ons beleid, bijvoorbeeld door meer fietspaden aan te leggen, te werken aan schonere lucht of innovatieve technologie op het gebied van gezondheid te stimuleren. Met haar ruime ervaring, beide in de gezondheidszorg en bestuurlijk, weet ik zeker dat ze een waardevolle bijdrage kan leveren om Brabant een fijne en gezonde plek te maken om te wonen, werken en leven.”
Sacha Ausems: “Gezondheid is de basis in ons leven. Als je gezondheid je in de steek laat, merk je pas hoe kwetsbaar je leven en je geluk is. Ik draag graag bij aan het provinciale beleid voor een gezonder Brabant, gezonde Brabanders en een gezonde zorgsector in Brabant.”

Verkenner formatie

Sacha Ausems is sinds 2021 burgemeester van Waalwijk. Daarvoor is zij jarenlang werkzaam geweest in diverse sectoren in de gezondheidszorg, maatschappelijke kinderopvang en het bedrijfsleven. In de zorg was ze onder andere werkzaam als directeur-bestuurder bij Stichting Sint Jozefoord, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humankind, directeur intramurale en specialistische zorg bij Thebe, Director Health bij IG&H consulting en programmamanager acute zorg in het Amphia ziekenhuis. Daarnaast vervulde zij diverse toezichtrollen in de gezondheidszorg en de maatschappelijke sector. Op dit moment voert zij de verkenningen uit voor de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord in Brabant.

Gevraagd en ongevraagd advies

De Provinciale Raad Gezondheid is een van de 4 adviesraden van BrabantAdvies, het onafhankelijke adviesbureau voor provinciaal beleid op het gebied van sociaal-economie, gezondheid en leefbaarheid en leefomgeving. Met de inzet van de Provinciale Raad Gezondheid, de Sociaal Economische Raad Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en de Young Professionals Brabant houdt BrabantAdvies Brabantse beslissers scherp en biedt ze verdiepende inzichten en adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis, de Brabantse praktijk en beleid. De PRG richt zich hierbij specifiek op een gezond Brabant voor iedereen. Zo buigen zij zich over waterkwaliteit, het risico op zoönosen, gezonde verstedelijking en schone lucht, maar ook sociale ongelijkheid, vergrijzing en het verlies van bestaanszekerheid.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.