Samen de natuur van de Dommel de wijk inhalen

13 maart 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Bewoners van de wijk Het Gegraaf in Valkenswaard legden op zaterdag 11 maart waterpoelen aan in hun eigen tuin. Dit deden zij samen met bestuurders van Waterschap De Dommel, gedeputeerde Hagar Roijackers provincie Noord Brabant en de Gemeente Valkenswaard. Deze poelen met inheemse planten brengen de natuur van de Dommel naar de wijk.

De poeltjes, ook wel Tuiny Poelen genoemd, zijn goed voor vogels, insecten en amfibieën. Met burgerwetenschap meten bewoners daarna hoe de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) zich ontwikkelt. Daarom start op deze dag ook een speciale vogeltelling die regelmatig herhaald wordt.

Poelen vormen een natuurpark

Veel wilde planten en dieren hebben het niet makkelijk. Zeker niet in de stad. Maar als je alle tuinen in de buurt bij elkaar optelt, krijg je een natuurpark in de wijk. Goed voor vogels, amfibieën, insecten én de buurt. Want die profiteert van meer biodiversiteit, verkoeling op warme dagen en betere waterinfiltratie van de bodem. Naast twee grote poelen in het publieke deel van de wijk Het Gegraaf leggen buurtbewoners 25 Tuiny Poelen aan in hun eigen (voor)tuinen. Inwoners kunnen pakketten met een breed aanbod aan inheemse planten gebruiken. Zo vormen de poeltjes een fijne plek voor vogels om te zoeken naar voedsel, water en schuilplaatsen. Samen vormen de 25 Tuiny Poelen als het ware groene stapstenen van de Dommel door de wijk heen

Doe de Dommel: buurten vergroenen

Bewoners, gemeenten en scholen vergroenen samen hun buurten langs de Dommel. Door de aanleg van poeltjes of het planten van groen in tuinen en publieke delen van de wijk, verbinden we de natuur van de Dommel met de wijken. Dat is goed voor de ecologie van de Dommel en voor de buurt. Met buurtwetenschap meten we daarna wat de vergroeningsacties opleveren. Doe de Dommel vindt op dit moment plaats in wijken in Valkenswaard en Eindhoven. De actie is een samenwerking van Earthwatch Europe, IVN, Waterschap De Dommel en de provincie.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.