Samenwerken aan actuele overstromingsscenario's langs de Maas

13 februari 2023Water en bodemBevat visueel element: Foto

Woensdag 25 januari 2023 ondertekenden waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant de werkafspraken voor het project Actualisatie Overstromingsscenario’s. De huidige scenario’s zijn verouderd en om deze te vernieuwen wordt ingezet op een nieuw modelinstrument. Hiermee kunnen overstromingen bij doorbraken van primaire keringen langs de Maas beter in kaart worden gebracht.

Overstromingsscenario's zijn van belang voor de hoogwaterveiligheid in Brabant. Op 1 februari herdachten we onlangs de slachtoffers van de watersnoodramp. Bij de watersnoodramp van 1953, nu 70 jaar geleden, ontbrak het aan modelinstrumenten om overstromingsscenario's in kaart te brengen en daarmee handelingsperspectief te bieden. Overstromingsscenario's helpen namelijk bij het maken van calamiteitenbestrijdingsplannen, het nemen van besluiten in crisissituaties, het ontwerpen van ruimtelijke plannen langs rivieren en het verstrekken van informatie aan inwoners.

Modelinstrument voor doorbraken langs de Maas

De uitvraag voor het nieuwe instrumentarium (dat Europees wordt aanbesteed) richt zich op doorbraken bij primaire keringen langs de Maas in Noord-Brabant. Vervolgstap is dat ook de regionale keringen in het instrumentarium meegenomen gaan worden. Naar verwachting wordt de oplevering van het modelinstrumentarium eind 2024 verwacht. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de taak van de provincies om zorg te dragen voor actuele overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten (verplichting vanuit de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR).


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar