Samenwerking Pact van Loevestein gaat door in de Hollandse Waterlinies

3 oktober 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Vrijdag 29 september ondertekenden de 13 partners van het Pact van Loevestein de intentieverklaring om de samenwerking in de Nieuwe Hollandse Waterlinie voort te zetten voor de komende 10 jaar. Bijzonder is dat de waterlinie nu onderdeel is van UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Ook werd er een nieuw informatiebord onthuld op Slot Loevestein.

Nieuwe intentieverklaring voor komende 10 jaar

‘We gaan door met onze samenwerking in UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies!’ Dat is in het kort de boodschap van de waterlinie-partners op Slot Loevestein. In de nieuwe intentieverklaring zijn afspraken gemaakt om deze bijzondere samenwerking tot 2033 voort te zetten. Een van de nieuwe afspraken is om de komende jaren het brede waterlinies-verhaal te verbinden aan lokale en regionale verhalen. Bijvoorbeeld over soldatenlevens op de forten. Dit helpt ook om lokale gemeenschappen bij het UNESCO Werelderfgoed te betrekken. Jos van der Horst, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en bestuurder van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies: “Erfgoed vormt het verleden en zet onze weg uit naar de toekomst. De Hollandse Waterlinies vertellen een heel bijzonder verhaal. Als Siteholder dragen we zorg om dit unieke gebied te beschermen én uit te dragen. Zeker ook op lokaal en regionaal niveau. Daar gaan we dan ook voor! We zien uit naar de verdere voortzetting van de samenwerking voor de komende 10 jaar.”

Onthulling informatiebord

Ook werd er feestelijk een nieuw informatiebord onthuld bij Slot Loevestein waarop het verhaal van UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies verteld wordt. Deze borden komen op meerdere plekken in de Hollandse Waterlinies te staan.

Samenwerking

Het Pact van Loevestein is een samenwerkingsverband van provincies, waterschap, gemeentes en natuur beherende organisaties. Al meer dan 20 jaar werken de organisaties van het Pact samen voor de bescherming, beleving en duurzame instandhouding van het zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In deze jaren werd deze historische waterlinie opgeknapt en kregen veel forten een nieuwe functie. Bijvoorbeeld als museum of horecagelegenheid. Op 26 juli 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst gekomen als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Samen zijn ze nu UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dit enorme Werelderfgoed loopt door 5 provincies en is zo’n 200 km lang.

Pact van Loevestein

Om ervoor te zorgen dat het Werelderfgoed beschermd en beleefd wordt, zetten we de huidige samenwerking voort. De intentieverklaring is op 29 september ondertekend door de partners van het zogeheten Pact van Loevestein: de gemeenten Altena, Culemborg, Gorinchem, Lingewaard, Tiel, Vijfheerenlanden, West Betuwe, Zaltbommel, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en provincies Noord-Brabant en Gelderland. Het Pact bundelt en deelt kennis en informatie, concretiseert ideeën in een jaarlijks uitvoeringsprogramma en trekt gezamenlijk op voor het verkrijgen van aandacht voor de Hollandse Waterlinies.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.