Saskia Boelema steunt Petitie tegen verdroging

9 november 2023Water en bodemBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Saskia Boelema (o.m. Water en Bodem) heeft donderdag 9 november 11.781 handtekeningen van bezorgde Brabanders voor voldoende en schoonwater en tegen verdroging in ontvangst genomen.

In natuurgebied Kampina bij Boxtel kreeg ze een kruiwagen vol kaarten van Natuurmonumenten, die actie voert onder het motto ‘Stop de watercrisis’.

Verdroging en waterkwaliteit

De natuur in Brabant en de rest van Nederland lijdt al jaren onder verdroging en slechte waterkwaliteit. Beken vallen ‘s zomers droog en het grondwater staat veel te laag, waardoor soorten bezwijken en de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) achteruit holt. Alleen met gezond water kan de natuur zich weer herstellen. De oproep is een onderdeel van de petitie ‘Stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten die door ruim 102.000 mensen in het land ondertekend is.

Overhandiging

Saskia Boelema zei tijdens de overhandiging: “Wij zijn blij met de actie van Natuurmonumenten. Waterkwaliteit en verdroging vormen echt een probleem. Deze actie draagt een steentje bij aan de bewustwording. Als provincie Noord-Brabant zijn we niet alleen bezorgd, maar werken we ook met waterschappen, drinkwaterbedrijven, BMf, ZLTO en andere partners aan oplossingen. Niet alleen voor ons, maar vooral voor toekomstige generaties. “ Ruud Smeulders van de ledencommissie van Natuurmonumenten in Brabant wees op het feit dat het bij de overhandiging door recente regenval modderig was in natuurgebied de Kampina. “Toch heeft het natuurgebied met verdroging te kampen. Het grondwaterpeil is nog steeds veel te laag en het water dat valt wordt onvoldoende vastgehouden. Er wordt nog steeds meer grondwater onttrokken dan dat er wordt aangevuld.” Gedeputeerde Boelema benadrukte dat samen met partners als Brabant Water, waterschappen, BMf en ZLTO gewerkt wordt aan de ambitieuze doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Om het doel van schoon water te bereiken moet er onder meer gekomen worden tot vermindering van meststoffen en pesticiden in het water en is het nodig schadelijke lozingen in het water te stoppen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar