Save the date: Brabantse Infra Relatiedag

5 juni 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Op donderdag 16 november 2023 vindt de allereerste Brabantse Infra Relatiedag ‘Duurzame Infrastructuur’ plaats. Hét event waarop alle Brabantse infraprofessionals samenkomen om kennis op te doen en met elkaar uit te wisselen. Om het zo samen beter, meer vernieuwend en anders te doen!

Binnen de wereld van de infra staan grote veranderingen, onder meer op het gebied van verduurzaming, op de agenda. Om dit veranderingsproces optimaal te laten verlopen is het van belang om samen op te trekken. Dat kan door middel van uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen. Wat kans biedt om ons infrasysteem anders te organiseren. Graag biedt de organisatie (Brabantse) initiatieven een podium, die inspelen op het meer in positie brengen van alle betrokkenen binnen GWW, zowel overheid als marktpartijen.

Tijdens de Brabantse Infra Relatiedag wordt ernaar gestreefd bij het publiek dialoog, reflectie en debat aan te wakkeren. Enerzijds bestaande initiatieven te versterken, en anderzijds de (Brabantse) beweging uit te breiden. Natuurlijk zijn er drempels die een versnelling van de verduurzaming GWW in de weg staan. Wat is er concreet nodig om het systeem te veranderen, (gedrag) aan te passen en goede voorbeelden te kunnen volgen? En ook: hoe kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op een goede constructieve basis werken waarbij de mogelijkheid bestaat te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen?

De relatiedag biedt inspiratie en inzicht voor alle betrokkenen binnen GWW om initiatieven te verbreden of juist te verdiepen. Daarom nodigen we je graag uit om bij te dragen aan, nieuwe inzichten toejuichen en allianties slaan.

De Brabantse Infra Relatiedag is een initiatief van samenwerkingsverband INDUSA en het programma Infrastructurele Projecten van de provincie.

Aanmelden

Bent u een Brabantse infraprofessional? Dan ontvangt u ongeveer 6 weken voor aanvang van de relatiedag een definitieve uitnodiging met de mogelijkheid om u aan te melden. Noteer 16 november alvast in uw agenda!

Meer informatie

Heeft u vragen over de Brabantse Infra Relatiedag? Neem contact op via Brabantserelatiedag@brabant.nl


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.