Slim data-dashboard helpt om automobilisten te verleiden tot duurzamer reisgedrag

25 juli 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland, deed een grootschalig onderzoek onder 6.500 automobilisten naar hun motieven en barrières om met de auto of andere vervoersmiddelen naar hun werk te reizen. Ook thuiswerken is als alternatief voor de auto meegenomen. Uit het onderzoek blijkt 70% van de automobilisten open te staan om te kiezen voor een duurzamer alternatief. Vooral voor de (elektrische) fiets zouden automobilisten vaker de auto laten staan.

De resultaten van het onderzoek zijn te raadplegen via een openbaar dashboard. Daarnaast zijn de belangrijkste resultaten per regio samengevat in een factsheet. Met de informatie kunnen gerichte (gedrags)interventies worden ingezet om duurzaam reizen of thuiswerken te stimuleren.

Stijn Smeulders, gedeputeerde Mobiliteit: “Het is druk op de Brabantse snelwegen en we weten dat het de komende jaren alleen nog maar drukker wordt. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we kijken of we mensen alternatieve vervoersmethoden kunnen bieden. Met de inzichten uit dit onderzoek zetten we echt een stap voorwaarts in een bereikbaarder en duurzamer Brabant.”

Dashboard biedt gegevens op maat

Overheden, vervoerders, onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden kunnen met het dashboard heel specifieke informatie ophalen. Het dashboard biedt bijvoorbeeld informatie per doelgroep en vervoersmiddel. Met deze informatie zijn gerichte maatregelen en campagnes in te zetten om automobilisten een andere reiskeuze te laten maken.

Potentie van (elektrische) fiets

Maar liefst 44% van de ondervraagden geeft aan open te staan om (vaker) naar het werk te fietsen. Daarmee is de (elektrische) fiets het populairste duurzame alternatief voor de automobilist. Drijfveren hiervoor zijn dat het goed is voor de gezondheid en de relatief lage kosten. Barrières daarentegen zijn de snelheid, weersomstandigheden en het niet hebben van een geschikte fiets. Meer ondervraagden overwegen de (elektrische) fiets te nemen als de werkgever hen een fiets zou aanbieden en zou zorgen voor een opfrisplek op het werk.

Deelscooter kansrijk in Zuidoost-Brabant

Opvallend is dat de deelscooter in Zuidoost-Brabant door ondervraagden ook als kansrijk alternatief voor de auto wordt gezien. Dit komt voornamelijk door het ruime aanbod van deelscooters in de regio rondom Eindhoven en Helmond. Toch zijn de hoge kosten een barrière om het vervoersmiddel vaker te gebruiken. Probeeracties of een (goedkoper) abonnement zouden hiervoor kunnen werken.

Rol werkgevers bij duurzame gedragsverandering onmisbaar

Uit de resultaten komt de belangrijke rol van werkgevers naar voren om duurzame gedragsverandering onder werknemers te realiseren. Bij ieder alternatief overwegen meer ondervraagden de overstap van de auto te maken als de werkgever dit met een of meerdere maatregelen faciliteert. De maatregelen zijn randvoorwaarden. In combinatie met een campagne of interventies gericht op de juiste drijfveren, geeft dit de meeste kans op daadwerkelijk andere reiskeuzes. Per regio is een factsheet gemaakt met gerichte informatie om duurzaam reizen of thuiswerken te stimuleren.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar