Statement provincie Noord-Brabant inzake hoger beroep Lustwarande

22 februari 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State inzake het hoger beroep van de Stichting Lustwarande. We zijn blij dat we door de Raad van State in het gelijk zijn gesteld.

Daarmee is vastgesteld dat advisering en besluitvorming voldoende zorgvuldig is voorbereid en tot stand is gekomen. Dit hoger beroep bij de Raad van State was een noodzakelijke stap in het proces om te komen tot duidelijkheid voor zowel de Stichting Lustwarande en de provincie met betrekking tot het vooruit willen helpen van de rechtsontwikkeling. Het is goed dat er nu duidelijkheid is aangaande het wel of niet toekennen van subsidie aan Stichting Lustwarande.

Bekijk de uitspraak via raadvanstate.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.