Statendag 23 juni 2023

22 juni 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Statendag van 23 juni 2023:

Extra vergadering van Provinciale Staten 23 juni 2023

Er is een extra vergadering van Provinciale Staten uitgeschreven om duiding te geven aan de ontstane situatie nadat op 15 juli jl. de onderhandelingen over het bestuursakkoord zijn afgebroken. Deze vergadering vangt aan om 9.30 uur.

Bekijk de agenda en de stukken van de extra vergadering van Provinciale Staten.

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Themabijeenkomsten

Bekijk de gewijzigde dagindeling voor de themabijeenkomsten tijdens de Statendag van 23 juni. De tijdstippen in de dagindeling zijn indicatief. Indien de extra vergadering eerder dan 14.30 uur afgelopen is zullen de themabijeenkomsten eerder aanvangen.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten. (Klik voor de stukken op het juiste thema.)

De themabijeenkomsten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.