Statendagen 27 en 28 juni 2024

18 juni 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Bekijk de vergaderingen op de Statendagen van 27 en 28 juni

Themabijeenkomst Landbouw 27 juni 2024

Op donderdagavond 27 juni vindt een informerende themabijeenkomst Landbouw plaats over het onderwerp Rapportage Kwartiermaker Innovatieve Veehouderij. Bekijk de stukken van de themabijeenkomst d.d. 27 juni.

Vergadering Provinciale Staten 28 juni 2024

De plenaire vergadering van Provinciale Staten van 28 juni start om 9.30 uur. Bekijk de voorlopige agenda en de vergaderstukken van de vergadering d.d. 28 juni 2024.

Volg de vergaderingen

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive. Van de vergaderingen wordt een audio-videoverslag gemaakt. Deze worden na de vergaderingen bij de vergaderstukken geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda van de themabijeenkomst van 27 juni of de plenaire vergadering van 28 juni staat? U kunt inspreken. Dit kan zowel fysiek in de vergadering als digitaal via een e-mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278.

Insprekers voor de vergadering van 27 of 28 juni kunnen zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 25 juni 12.00 uur. Na uw aanmelding neemt de griffie contact met u op over uw inspreekbijdrage.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.

Word Gast van de Staten

Als Gast van de Staten krijgt u een presentatie over het provinciaal bestuur, een rondleiding door het provinciehuis en woont u een deel van de vergadering bij vanaf de publieke tribune. Bekijk de data en meld je aan.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.