Statendagen 3 en 10 november 2023

24 oktober 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Statendagen van 3 en 10 november 2023:

Vergadering Provinciale Staten 3 november 2023

De Statendag van vrijdag 3 november staat in het teken van de plenaire vergadering van Provinciale Staten over de Begroting 2024. Bekijk hier de voorlopige agenda en de vergaderstukken van de vergadering 3 november 2023.

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de vergaderstukken geplaatst.

Statendag vrijdag 10 november 2023

Indien de plenaire vergadering van Provinciale Staten op 3 november niet is afgerond zal deze in de ochtend van 10 november worden voortgezet.

Aansluitend hieraan zijn enkele Themabijeenkomsten gepland. Bekijk hier de voorlopige dagindeling en de stukken van de themabijeenkomsten. (Klik voor de stukken op het juiste thema.)

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van deze vergaderingen wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de vergaderstukken geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda van 3 of 10 november staat? U kunt inspreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278.

Insprekers voor de vergadering van 3 november kunnen zich melden tot uiterlijk dinsdag 31 oktober 12.00 uur. Insprekers voor de Themabijeenkomsten van 10 november kunnen zich melden tot uiterlijk dinsdag 7 november 12.00 uur. Na uw aanmelding neemt de Statengriffie contact met u op over uw inspreekbijdrage.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.